Boliger og botilbud

Botilbud til voksne med funktionsnedsættelser

Har du en funktionsnedsættelse og behov for en bolig med støtte? Nogle boliger har personale hele døgnet. Andre har kun nogle timer i løbet af dagen.

Læs mere

Bo- og opholdstilbud til børn og unge

Børn og unge med særlige behov kan få tilbudt støtte i såvel dag- som døgnregi i Familieværftet.

Læs mere

Botilbud til voksne med funktionsnedsættelser

Har du brug for hjælp til en akut bolig, kan Boligkontoret i Helsingør Kommune i ganske særlige tilfælde hjælpe dig.

Læs mere