Fredede og bevaringsværdige bygninger

Fredede bygninger

Fredede bygninger repræsenterer det bedste af dansk bygningskultur og administreres af staten efter bygningsfredningsloven.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Når det gælder byggesagsbehandling og lokalplanlægning for bevaringsværdige bygninger er forhåndsdialog vigtig.

Læs mere

Vejledninger til ombygning

Find inspiration til løsninger som overholder bevaringsbestemmelserne for Helsingør bykerne Lokalplan 1.150.

Læs mere