Skorstensfejer

Hvis din bolig har en skorsten, er det dig, der står for dens indvendige vedligeholdelse.

Kend reglerne

Når opførelse af en skorsten medfører en udvidelse af etagearealet, skal du søge om byggetilladelse. Hvis en skorsten eller et aftrækssystem, der har været nedlagt, skal tages i brug igen, skal du også have en byggetilladelse først.

Når du får udført installation af en skorsten, pejs eller brændeovn, skal du anmelde det til kommunen. Du kan orientere dig om reglerne for byggetilladelse og anmeldelse af skorstene på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Læs om skorstene og kravet om byggetilladelse

For at undgå brandrisiko skal skorstene renses og ses efter regelmæssigt. Den der ejer bygningen skal sørge for, at en skorstensfejer kan komme til at rense og efterse skorstenen. Efter loven skal det ske en gang om året.

Hvis du vil kende mere til reglerne for skorstensfejerarbejde, kan du blandt andet læse den bekendtgørelse, der handler om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder

Når du har brug for en skorstensfejer til at udføre arbejde ved din skorsten, eller når du skal have etableret en ny, kan du kontakte den skorstensfejer, som Helsingør Kommune har en aftale med. Kontakt skorstensfejermester Martin Nielsen på tlf. 49 29 89 88 eller på 20 84 07 37.

Du kan dog frit vælge en anden skorstensfejer, hvis du vil.

Kommunens pligt

Når du skal have opført en skorsten, pejs eller brændeovn eller skal vedligeholde en, som allerede er installeret, skal du overholde skorstensfejerbekendtgørelsen og byggeloven. Kommunen har pligt til at sikre, at det sker.

Hvis skorstensfejeren bliver opmærksom på, at din skorsten ikke lever op til kravene i bygningsreglementet, skal han meddele det til kommunen.

Hvis kommunen bliver gjort opmærksom på et ulovligt forhold, for eksempel at din skorsten ikke opfylder lovkravene eller en skorstensfejer ikke kan få adgang til at efterse din skorsten, kan kommunen give dig et påbud om at standse brugen af skorstenen, indtil forholdene er bragt i orden.

Det er dig som ejer, der skal betale for skorstensfejerens årlige eftersyn. Betaling for den kommunale skorstensfejerordning bliver opkrævet via din ejendomsskattebillet. Hvis du vælger en anden skorstensfejer, afregner du selv med vedkommende.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.