Bopælspligt

Bopælspligt betyder, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet.

Bor du ikke selv i boligen, så skal du sørge for, at boligen bliver lejet ud. De personer, der bor i boligen, skal være tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Opfylder du ikke bopælspligten, kan din bolig i yderste konsekvens blive tvangsudlejet på kommunens foranledning.

Boligreguleringslovens regler om bopælspligt gælder fra det tidspunkt, hvor en bolig tages i brug som helårsbolig. Den såkaldte ”bopælspligt” er ikke et udtryk, som boligreguleringsloven anvender direkte. Der er tale om en skønsmæssig afgørelse om bopælspligten er opfyldt, og vi kan derfor ikke pege på et enkelt kriterium som afgørende.

For en ny opført bolig betyder det, at boligen kan stå tom – da den endnu ikke er taget i brug som helårsbolig.

Du skal kontakte Center for By, Land og Vand eller Folkeregisteret for, at få oplyst om ejendommen er taget i brug som helårsbolig. Det vil sige om der tidligere har været personer tilmeldt med bopælsadresse. 

I de fleste nyere lokalplaner fastsætter vi, at boliger kun må anvendes som helårsbolig. Planloven fastsætter ikke en benyttelsespligt – boligen må derfor stå tom – men den må ikke anvendes i strid med lokalplanen. Dvs. den må ikke anvendes til eksempelvis fritids- eller feriebolig.

Find din lokalplan på kommunekortet

I Helsingør Kommune er det ikke muligt at give en bolig status som flexbolig. Status som flexbolig betyder, at du som ejer kan bruge boligen som fritidsbolig. Og du kan på et senere tidspunkt vende tilbage til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning, hvis du får behov for det.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.