Hegnssyn

Hegnssynet er uafhængigt og består af en formand og to andre personer udpeget af Helsingør Kommune.

Mindst én person skal være plantningskyndig. En person skal være bygningskyndig.

Hvis du ønsker et hegnssyn, skal du sende en begæring via mail til hegnsynet. Begæringen skal indeholde:

 • Matrikelbetegnelse for klagers (din) ejendom.
 • En fremstilling af de forhold, som du ønsker hegnssynets bedømmelse af.
 • Dine påstande.
 • Navn og bopæl på din nabo/modpart.
 • Matrikelbetegnelse på indklagedes (din nabo/modpart) tilstødende grund.

Når hegnssynet har modtaget de nødvendige oplysninger, vil sagens parter blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsmøde. Hegnssynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige. Hvis det ikke lykkes, afgør hegnssynet sagen med en kendelse. Hegnssynets afgørelse kan indbringes for domstolene.

Kontaktpersoner

Distrikt 1

 • Sct. Olai Sogn.
 • Sct. Mariæ Sogn.
 • Vestervang Sogn.
 • Egebæksvang Sogn.

Freddy Peter Jensen
Strandbakken 4
3060 Espergærde
E-mail: freddy.p.jensen@gmail.com

Distrikt 2

 • Hornbæk Sogn.
 • Hellebæk Sogn.
 • Tikøb Sogn.

Steen Boldsen
Stengade 51B.1
3000 Helsingør
E-mail: sbo@byboldsen.com
Tlf.: 21 63 92 27

Læs mere om hegnssyn på hegnsyn.dk

Et hegnssyn koster 2.009 kroner. Det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnssynet. Ved forlig er det normalt, at parterne deler udgiften.

Bekendtgørelse om vederlag til hegnssynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven

Find love og vejledninger m.m. på Hegnsynsforeningens hjemmeside

Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- og vejfred. Ønsker man at fremsætte et erstatningskrav efter lov om mark- og vejfred, skal begæringen sendes til formanden for hegnssynet inden syv dage efter, at man er blevet opmærksom på skaden.

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk