Affald og storskrald

Husholdningsaffald

Forsyning Helsingør varetager driften af Helsingør Kommunes affaldsordninger.

Læs mere

Indret standpladser

Vejledning til etageboliger og tæt/lav-bebyggelser, der ønsker at etablere fælles standpladser til affaldsbeholdere eller nedgravede affaldsløsninger.

Læs mere