Søg plejebolig på et plejehjem

Hvis du er afhængig af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og kan plejen ikke kan gives i dit hjem, kan du søge om en plejebolig på et plejehjem.

Sådan søger du

 • Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome til selvbetjeningsforløbet.
 • Ønsker du at logge på uden MitID, skal du trykke på fanen "Login uden MitID".

Søg bolig på et plejehjem - brug MitID

Ønsker du at søge en plejebolig i en anden kommune, skal du først godkendes i Helsingør Kommune. Boligvisitationsudvalget sender din ansøgning videre til den kommune, du gerne vil bo i.

 • En plejebolig består af 1 rum med eget toilet, bad og tekøkken. Boligerne ligger i forbindelse med fællesarealer, hvor der er mulighed for samvær med andre borgere samt mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter.
 • En plejebolig er indrettet handicapvenligt med plejeseng og med god plads til dine hjælpemidler. Der er mulighed for at få et nødkald i boligen og der er fast tilknyttet plejepersonale døgnet rundt.
 • En plejebolig i en skærmet enhed er til borgere med behov for færre stimuli i mindre fysiske rammer.
 • Størsteparten af plejeboligerne udlejes af et alment boligselskab. Det betyder, at du får en lejekontrakt og betaler husleje som i alle andre lejeboliger, samt at du er omfattet af lejeloven. Du skal også betale et indskud ved indflytning. Indskuddets størrelse kan du få oplyst af det enkelte plejehjem.
 • Fællesarealerne udgør en del af boligens bruttoareal og husleje.
 • Huslejen varierer fra ca. 6.000 til 11.000 kr. pr. måned uden forbrug og uden servicepakken.
 • Du er velkommen til at kontakte det enkelte plejehjem for nærmere information omkring økonomien eller kigge på plejehjemmets hjemmesider.
 • Har du ikke nogen pårørende der kan hjælpe dig med økonomien, kan du kontakte en pensionistvejleder i Helsingør Kommune på tlf. 49 28 29 19.
 • Du har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet.
 • Du er ikke afhjulpet med dagtilbud eller aflastning.
 • Du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.

Når du søger om en plejebolig, får du besøg af en visitator. Visitatoren kommer i dit hjem for at vurdere dit behov. Visitatoren forholder sig til dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. I taler bl.a. om, hvordan du har det og hvordan, du klarer dig i dagligdagen.

Efter besøget får du et brev, hvor der står om du er blevet godkendt til en plejebolig eller ikke er blevet godkendt.

Bliver du ikke godkendt, kan du klage. Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter, du har fået afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Der er to ventelister til plejeboliger. Du bestemmer selv hvilken venteliste, du vil på.

Garantiventelisten

Garantiventelisten er for dig, som søger en plejebolig på et hvilket som helst plejehjem i Helsingør Kommune. Du vil få tilbudt en plejebolig inden for to måneder fra den dato, du blev godkendt til en plejebolig.

Fritvalgsventelisten

Fritvalgsventelisten er for dig, der ønsker et bestemt plejehjem. Du bliver tilbudt en plejebolig på dit ønskede plejehjem, når vi kan tilbyde dig en bolig. 

Bliver du godkendt til en plejebolig, så er det en god ide, at du forbereder dig mentalt og praktisk på flytningen. Du vil nemlig skulle være klar til at flytte inden for to dage inklusiv weekend, når du får tilbudt en plejebolig.

Er du på en midlertidig døgnrehabiliteringsplads, og er du godkendt til plejebolig, skal du flytte ind i den tilbudte plejebolig den dag, boligen er klar til indflytning. Du vil altid få datoen af plejehjemmet eller boligkoordinatoren.

Har du et særligt behov for at være i overskuelige rammer og have personale tæt omkring dig, er der mulighed for at tilbyde en bolig, hvor personalet er særligt uddannet til at pleje og drage omsorg for dig med symptomer på demens og lignende.

For dig som flytter i plejebolig

Når du er visiteret og har fået en plejebolig, kan du flytte på plejehjem. På plejehjemmet er der medarbejdere døgnet rundt hele året, og vi tilbyder så hjemlige individuelle rammer som et "bofællesskab" gør det muligt.

På plejehjemmet:

 • tages der hensyn til din værdighed, integritet, kultur og livskvalitet.
 • lægges der vægt på omsorg, inddragelse og dialog.
 • har du medbestemmelse og indflydelse.
 • lægges der vægt på de sociale aspekter, og du får mulighed for både privatliv og fællesskab.
 • er der mulighed for, at du kan deltage i aktivitetstilbud uden for boligen.
 • bliver der så vidt muligt taget hensyn til dine ønsker om aktiviteter i dagligdagen.
 • er der fokus på at yde dig en faglig kvalificeret indsats, både til personlig pleje, sygepleje og praktisk hjælp.
 • leveres den faglige indsats til dig med et aktiverende sigte således, at du støttes og vejledes i at udføre de opgaver, du selv kan og derved fastholder dit funktionsniveau længst muligt.

Når du flytter ind på plejehjem, lejer du boligen af et boligselskab på samme vis som en lejebolig ude i byen.

Du underskriver en lejekontrakt og betaler indskud, månedlig husleje samt forbrug til boligselskabet.

Ud over disse udgifter for boligen, tilbyder plejehjem mod betaling en servicepakke, som stort set indeholder det samme som til en almindelig daglig husholdning. Det vil sige alle dine måltider og mellemmåltider, rengøringsartikler, tøjvask, sengelinned, håndklæder, forsikring med videre.

Du skal selv stå for og betale for Radio/TV-licens til boligen, internet, telefon, tøj, sko, fornøjelser, tobak, øl, vin, spiritus, medicin, fodpleje, frisør med videre.

Boligerne er indrettet med plads til både soveområde og opholdsområde. Dertil er der typisk et tekøkken med køleskab, flere indbyggede skabe, rummeligt badeværelse samt depotrum.

Mange boliger har desuden adgang til egen have eller altan.

Boligen er udstyret med en plejeseng. Resten af inventaret skal du selv medbringe fra din tidligere bolig. Det er vigtigt at huske på, at plejeboligen både er et privat hjem, men også en arbejdsplads.

Derfor kan der opstå behov for, at medarbejderne beder dig om, at boligen indrettes anderledes, fx at møbler fjernes fra boligen.

Gulvtæpper i plejeboligen frarådes generelt grundet faldrisiko og arbejdsmiljø.

Plejehjem har tilkoblet læger eller lægehuse, som har tæt dialog med plejehjemmets sundhedsfaglige personale. Lægen kommer jævnligt på plejehjemmet og kan desuden kontaktes ved behov.

Du tilbydes at blive tilmeldt omsorgstandplejen, som udfører de fleste tjek og behandlinger på plejehjemmet.

Det er frivilligt for dig, om du vil skifte læge, og om du vil tilknyttes omsorgstandplejen.

Pårørende ledsager dig til planlagte og akutte undersøgelser eller behandlinger uden for huset. Har du ikke en pårørende, kan vi ledsage dig til undersøgelser og behandling i det omfang, du har brug for det.

Det sundhedsfaglige personale hjælper dig med, at du får den rette medicin på det rette tidspunkt. Er du stabil i din medicin, hjælper sundhedsfagligt personale dig med at få din medicin dosisdispenseret. Det betyder. at din medicin dispenseres sikkert på apoteket via en computer.

Sundhedsfagligt personale sørger for fx stomipleje, sårpleje, kateterpleje efter behov. Medarbejderne er omkring dig hver dag og reagerer på ændringer i dit helbred.

Medarbejderne sørger for, at alt det du selv kan, gør du selv. Det du næsten kan, det støtter de dig i, og det du ikke kan, det gør de for dig.

Eksempler kan være hjælp til at komme ind og ud af sengen, hjælp til at komme i bad eller blive vasket, hjælp til af- og påklædning, hjælp til at spise og drikke eller hjælp til at indtage medicin.

Alt sammen foregår i et samarbejde med dig.

Medarbejderne hjælper til med rengøring, tøjvask samt skift af sengetøj og håndklæder. Rengøringen udføres svarende til Helsingør Kommunes serviceniveau. Har du brug for nyt tøj, og har du ikke pårørende, der kan hjælpe dig med indkøb, så kan medarbejderne bistå dig med det.

Ønsker du indkøb af andre dagligvarer end dem, du får på plejehjemmet, og kan pårørende ikke hjælpe dig, kan vi være behjælpelige med en indkøbsaftale, så du kan bestille varer over nettet. Det kræver, at du har et dankort eller et kreditkort.

Dine måltider er en del af servicepakken. Hvis du bliver indlagt på hospital, sørger plejehjemmet for, at alle dine måltider fravælges under indlæggelsen, og du vil få disse måltider refunderet.

Hvis du er på ferie, kan du også få refunderet dine måltider. Endelig kan du fravælge enkelt måltider. I disse tilfælde skal du give besked til plejehjemmet senest dagen før kl. 12.00, og du vil få refunderet de måltider, du fravælger.

Hvis du ønsker at vide mere om kriterierne for at få en plejebolig i Helsingør Kommune, kan du læse om det i kvalitetsstandarden ”Særlige Boliger”. Du er også velkommen til at hente et fysisk eksemplar i Helsingør Sundhedshus: Helsingør Sundhedshus, Birkedalsvej 35 A, 3000 Helsingør.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Kontaktinformation

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00