Bo- og opholdstilbud til børn og unge

Børn og unge med særlige behov kan få tilbudt støtte i såvel dag- som døgnregi i Familieværftet.

Den fælles vision for tilbuddene er, at alle børn, unge og familier i Helsingør Kommune trives og udvikler sig i de bæredygtige fællesskaber, der findes i deres nære miljø.

Når et barn anbringes i døgnpleje eller aflastning, er det Familieplejens opgave at finde den bedst egnede plejefamilie eller opholdssted til barnet.

Familieplejen forsøger at skabe størst mulig stabilitet for barnet og tager udgangspunkt i barnets historie og særlige behov. I samarbejdet med det professionelle netværk vægtes det at skabe helhed omkring barnet og at sikre klare mål for opgaven samt sikre rollefordeling mellem de involverede.

Familieplejen samarbejder med ca. 120 plejefamilier og opholdssteder, hvor der er omkring 170 børn og unge anbragt.

Link til Familieværftet

Det er Familierådgivningen i Center for Børn, Unge og Familier, der beslutter om et barn eller en ung skal tilbydes at komme i aflastning, eller blive anbragt i plejefamilie eller på opholdssted. Når beslutningen er truffet, henvender Familierådgivningen sig til Familieplejen, som matcher barnet eller den unge og et egnet anbringelsessted.

Familieplejen er en del af Center for Børn, Unge og Familier. Familieplejekonsulenterne har derfor et nært samarbejde med anbringelsesstedet og familierådgiveren om at skabe trygge og gode rammer for barnet.

Det er familieplejekonsulenternes primære opgave at varetage barnets tarv, støtte pleje- eller aflastningsfamilien, samt arrangere løbende efteruddannelse for familierne.

Familieplejekonsulenterne fører løbende tilsyn med anbringelsesstederne. Der bliver afholdt samtaler med barnet/den unge, og der udarbejdes årlig en statusrapport, der skal sikre trivsel og udvikling af barnet/den unge i forbindelse med anbringelsen hos plejefamilien. 

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør 

For generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf. 49 28 21 16.

Borger: Skriv sikkert til Center for Børn, Unge og Familier
Virksomhed: Skriv sikkert til Center for Børn, Unge og Familier