Botilbud til voksne med funktionsnedsættelser

Har du en funktionsnedsættelse og behov for en bolig med støtte? Nogle boliger har personale hele døgnet. Andre har kun nogle timer i løbet af dagen.

Kan jeg få en bolig?

For at blive visiteret til en bolig med socialpædagogisk støtte skal du have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og være ude af stand til at bo alene uden støtte.

Helsingør Kommune driver en række forskellige typer boliger og botilbud.

Hvem skal jeg kontakte?

Du kan få råd, vejledning og ansøge om bolig med støtte i Center for Særlig Social Indsats, Visitation og Indsats. Se kontaktinformationer nederst på siden.

§ 110-boformer til hjemløse

Der er særskilte regler for visitation til § 110-boformer (herberger)

Døgndækkende boliger:

Boligerne Anna Anchers Vej er et længerevarende botilbud for borgere med udviklingshandicap under SPUC Helsingør.

Målgruppe

Borgere med udviklingshandicap, som har brug for støtte og hjælp i løbet af dagen og mulighed for at tilkalde hjælp om natten.

Indhold 

Når du bor på Anna Anchers Vej skal du - med udgangspunkt i din handleplan - sammen med personalet finde ud af, hvordan de bedst kan støtte og vejlede dig i dagligdagen og hvilke områder, du har behov for støtte til. 

Boliger

Boligerne er opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 og Servicelovens § 83 og 85.

Flere oplysninger

 

SPUCs hjemmeside

Adresse

Anna Anchers Vej 23-42
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 44 28

Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 er et længerevarende botilbud for borgere med udviklingshandicap, som hører under SPUC.

Målgruppe

Borgere med udviklingshandicap, som har brug for støtte og hjælp i løbet af dagen og mulighed for at tilkalde hjælp om natten. 

Indhold 

Når du bor i Boligerne på Vinkeldamsvej 12-19 skal du - med udgangspunkt i din handleplan - sammen med personalet finde ud af hvordan de bedst kan støtte og vejlede dig i dagligdagen, og hvilke områder, du har behov for støtte til. 

Boliger 

Boligerne er opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 og ydelsen gives efter Servicelovens § 83 og 85. 

Yderligere information

SPUCs hjemmeside

Adresse

Vinkeldamsvej 12-19
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 19 12

Kronborghus er et længerevarende botilbud for borgere med udviklingshandicap. Kronborghus er en del af den samme organisatoriske enhed som Kronborgsund.

Målgruppe

Borgere med svært udviklingshandicap, som i vid udstrækning behøver personlig støtte, omsorg og hjælp, og som har brug for støtte til kommunikation. 

Indhold

Samarbejdet mellem dig og personalet tager udgangspunkt din handleplan og dine ønsker og behov og servicelovens § 83 og 85. Personalet arbejder med totalkommunikation i samspil og dialog.

Boliger 

Kronborghus er et botilbud opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2. Det ligger tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transport i et boligkvarter i Helsingør. Der er tre boenheder med syv lejligheder i hver. Lejlighederne er ca. 40 m2, og der er en lille terrasse til hver lejlighed. Derunder kan du bruge fælles stue og køkken, vaskerum samt en stor have, og der er adgang til aktivitetsarealer (sal, massagerum og Snoezelrum).

Kronborgshus' hjemmeside

Adresse

Egevænget 1A
3000 Helsingør
Tlf.: 49 27 16 00

Kronborgsund er et længerevarende botilbud for borgere med svært udviklingshandicap eller senhjerneskade. Kronborgsund er en del af samme organisatoriske enhed som Kronborghus

Målgruppe

Borgere med funktionsnedsættelse i form af udviklingshandicap og senhjerneskade, der i vid udstrækning behøver personlig støtte omsorg og hjælp.

Indhold

Med udgangspunkt i din handleplan og dine ønsker og behov samarbejder du, i det omfang du er i stand til det, med personalet om hvordan du i hverdagen får den rette støtte og vejledning til personlig pleje, praktiske opgaver, sociale relationer, aktivitet og samvær.

Boliger

Der er otte toværelses boliger på Kronborgsund, som er beliggende i udkanten af Helsingør by. Tæt på skov, strand og kulturelle institutioner. Kronborgsund ligger i samme bygning som Plejehjemmet Grønnehaven. 

Kronborgssunds hjemmeside

Adresse

Sundtoldvej 4, st.
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 23 49

Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) driver ældrefællesskabet Vinkeldamsvej, hvor personalet yder socialpædagogisk støtte.

Målgruppe

Mennesker med udviklingshandicap, som har brug for adgang til en medarbejder, også om natten. 

Indhold

Med udgangspunkt i din handleplan og dine ønsker og behov skal du samarbejde med personalet om at finde systemer og struktur, så du kan klare mest muligt selv.

Boliger 

Boligerne Vinkeldamsvej 20-27 er opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2. 

Flere oplysninger

SPUCs hjemmeside

Adresse

Vinkeldamsvej 20-27
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 34 30

Bofællesskaber / ikke døgndækkede tilbud:

Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) driver Boligfællesskabet Anna Anchers Vej, hvor personalet yder socialpædagogisk støtte.

Målgruppe

Voksne borgere med udviklingshandicap, som kan klare sig i eget hjem, med den støtte et boligfællesskabs beboere hver især giver hinanden, når der samtidig er personale til rådighed til socialpædagogisk vejledning jf. § 85.

Indhold

Med udgangspunkt i din handleplan og dine ønsker og behov skal du samarbejde med personalet om at finde systemer og struktur, så du kan klare mest muligt selv. 

Boliger

Anna Anchersvej 1-21 er opført efter Almenboligloven § 105, stk. 2.

Flere oplysninger

SPUCs hjemmeside 

Adresse

Anna Anchers Vej 1-21
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 34 30

Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) driver bofællesskabet Strandvejen, hvor personalet yder socialpædagogisk støtte.

Målgruppe

Voksne borgere med udviklingshandicap, som kan klare sig i eget hjem, med den støtte et boligfællesskabs beboere hver især giver hinanden, når der samtidig er personale til rådighed til socialpædagogisk vejledning jf. § 85.

Indhold

Med udgangspunkt i din handleplan og dine ønsker og behov skal du samarbejde med personalet om at finde systemer og struktur, så du kan klare mest muligt selv. 

Boliger 

Bofællesskabet Strandvejen er opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2.

Flere oplysninger

SPUCs hjemmeside

Adresse

Strandvejen 143 D
3060 Espergærde
Tlf. 49 28 34 30

Bofællesskabet Valhalla er et botilbud for borgere med overforbrug af rusmidler.

Målgruppe

Borgere med et langvarigt og aktivt misbrug, som kan bestå af alkohol, euforiserende stoffer og medicin. Hertil kommer psykiske lidelser og sociale problemer, kriminalitet mv.

Indhold 

Som beboer på Valhalla er du tilknyttet en kontaktperson, som, med udgangspunkt i din handleplan og dine andre ønsker og mål, samarbejder med dig om at skabe en hverdag, som er meningsfuld for dig. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat.

Boliger 

Bofællesskabet består af 14 ét-værelsers lejligheder - alle med trinettekøkken og eget bad. Der er også et fælleshus, to vaskerum og et skur til hver beboer. Boligerne er opført efter Almenboligloven § 105, stk. 2, og kommunen giver ydelsen efter Servicelovens § 85.

Adresse

H.P. Christensensvej 22
3000 Helsingør
Tlf.:  49 28 12 95

Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) driver Boligfællesskabet Vinkeldamsvej, hvor personalet yder socialpædagogisk støtte.

Målgruppe

Voksne borgere med udviklingshandicap, som kan klare sig i eget hjem, med den støtte et boligfællesskabs beboere hver især giver hinanden, når der samtidig er personale til rådighed til socialpædagogisk vejledning jf. § 85. 

Indhold

Med udgangspunkt i din handleplan og dine ønsker og behov skal du samarbejde med personalet om at finde systemer og struktur, så du kan klare mest muligt selv. 

Boliger

Vinkeldamsvej er opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2.

Flere oplysninger

SPUCs hjemmeside

Adresse

Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 34 30

Opgangsbofællesskabet Sudergade er et midlertidigt botilbud i Helsingør for borgere med psykiske lidelser.

Målgruppe

Borgere med psykiske lidelser, der i stor udstrækning er selvhjulpne, men har behov for socialpædagogisk støtte til personlige, praktiske og sociale forhold.

Indhold 

Samarbejdet mellem dig og personalet tager udgangspunkt i din handleplan, mål, ønsker og behov. På ugentlige beboermøder fastsættes rammerne i dagligdagen, udflugter, spiseaftener, bioture m.m.

Boliger

Opgangsbofællesskabet Sudergade ligger i et byhus i Helsingør på tre etager uden elevator. Der er syv lejemål, hvoraf det ene ligger i baghuset. Lejlighederne er på to værelser med køkken og bad, og derudover har du som beboer mulighed for at benytte fællesstuen i kælderen. 

Adresse

Sudergade 30
3000  Helsingør
Tlf.: 49 28 30 67

Opgangsbofællesskabet Wisborg er et midlertidigt botilbud i Helsingør for borgere med psykiske lidelser.

Målgruppe

Borgere med psykiske lidelser, der i stor udstrækning er selvhjulpne, men har behov for socialpædagogisk støtte til personlige, praktiske og sociale forhold.

Indhold

Samarbejdet mellem dig og personalet tager udgangspunkt i din handleplan, mål, ønsker og behov. På ugentlige beboermøder fastsættes rammerne i dagligdagen, udflugter, spiseaftener, bioture m.m.

Boliger

Wisborg er en stor villa med have lidt uden for centrum af Helsingør og med udsigt over Øresund. Wisborg indeholder seks boliger med hver to værelser, eget køkken og bad. Heraf er den ene en delelejlighed. 

Adresse

Sdr. Strandvej 29
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 30 67

Målgruppe 

Du kan være i målgruppen for Teglhuset, hvis du har autisme og er mellem 18 og 25 år ved indflytningstidspunktet. De unge på Teglhuset har normal begavelse og skal være under uddannelse, i arbejde eller være i gang med et afklaringsforløb. Du skal selv være motiveret for at opnå færdigheder, der fører til at bo selvstændigt.

Indhold

Teglhuset er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, hvor unge kan bo i en kortere periode. På Teglhuset gennemfører den unge et bo-trænings forløb, hvor målet er en selvstændig tilværelse ude i samfundet. Tiden på Teglhuset bruges på at øve og opnå færdigheder i samarbejde med personalet, som støtter og vejleder de unge.

Boliger

Teglhuset består af 14 lejligheder. Lejlighederne består af et opholds/sove rum, badeværelse og et lille køkken. Der udover er der, i huset, et stort fælles køkken og stue, som danner rammen om det sociale samvær. Huset ligger i Ålsgårde, tæt på offentlig transport og indkøb.

Organisation

Teglhuset er under samme ledelse som Kronborghus og Kronborgsund. 

Adresse

Erik Gudmands Vej 16c
3140 Ålsgårde
Tlf.: 25 31 10 60

Herberg:

Pensionatet i Hornbæk er en boform for hjemløse jf. Servicelovens § 110.

Målgruppe

Borgere med særlig sociale problemer som ikke har - eller ikke kan opholde sig i - egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Indhold 

På Pensionatet samarbejder du med personalet målrettet for at finde en egnet bolig til dig. Samtidig vil personalet støtte op om at du kan finde beskæftigelse, få styr på din økonomi og få behandling for eventuel sindslidelse eller misbrug.

Boliger

Pensionatet er smukt beliggende ved strand og skov i en gammel velholdt herskabsvilla med stue, første og anden sal. Der er 10 værelser med fælles bad/køkken og samlingstue på hver etage. 
Det ene værelse benyttes som akutplads/indslusningsplads.

Tilhører du målgruppen?

Du kan blive skrevet op til Pensionatet hvis du tilhører målgruppen. 

Læs mere om Pensionatet

Læs mere om mulighederne for støtte, hvis du er hjemløs

Se kvalitetsstandard for boformer til hjemløse

 

Porten er en boform for hjemløse jf. servicelovens  110, som også indeholder udslusningsboliger. I de koldeste vintermåneder huser Porten et vinternatherberg.

Målgruppe

Borgere med særlige sociale problemer, som ikke har - eller ikke kan opholde sig i - egen bolig, og som har behov for botilbud og tilbud om støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 

Indhold

På Porten samarbejder du med personalet målrettet for at finde en egnet bolig til dig. Samtidig vil personalet støtte op om at du kan finde beskæftigelse, få styr på din økonomi og få behandling for eventuel sindslidelse eller misbrug.

Boliger

Herberget ligger på 2. sal i Helsingør bymidte, tæt på station og indkøbsmuligheder. På de enkelte værelser er der køleskab, håndvask, mikroovn og elkedel. Der er ikke adgang til yderligere køkkenfaciliteter. På værelserne er der mulighed for at se TV, ligesom der er internetadgang.

Læs mere om Porten

Læs mere om mulighederne for støtte, hvis du er hjemløs

Se kvalitetsstandard for boformer til hjemløse

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os