Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som politikerne i Helsingør Kommune har vedtaget for de sociale tilbud til målgruppen.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som politikerne i Helsingør Kommune har vedtaget for de sociale tilbud til målgruppen.

I kataloget kan du finde generelle oplysninger om tilgang, visitation og dokumentation i Helsingør Kommune. Dernæst kan du se standarderne for de forskellige paragrafområder.

Kvalitetsstandarden for rusmiddelbehandling gælder for to år jf. lovgivningen. Derfor er den ikke en del af det samlede katalog.

Kvalitetsstandarderne for det specialiserede socialområde handler primært om ydelser efter Lov om social service, og målgruppen er voksne. Den nuværende kvalitetsstandarder er godkendt af Helsingør Kommunes Social- og Beskæftigelsesudvalg i februar 2023 og gælder indtil videre.

Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde

Læs katalog med kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os