Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som skal findes i Helsingør Kommune på de forskellige paragrafområder.

På området Sundhed og Omsorg er der fem kvalitetsstandarder. I kvalitetsstandarderne kan du orientere dig om dine muligheder, rettigheder og pligter vedrørende hjælp og støtte.

Kvalitetsstandarder

Lev godt og længe

Aktiv hver dag

Sammenhæng i hverdagen

Sundhed og omsorg i hverdagen

Særlige boliger

Tidsfristerne for sagsbehandling 

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Center for Sundhed og Omsorg

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Send Digital Post
Virksomheder: Send Digital Post