Parkeringsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om parkering i Helsingør Kommune.

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1 og § 92 c, stk. 4 fastsættes med samtykke fra Politidirektøren i Nordsjælland følgende:

 • § 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse i forhold til køretøjer, der er henstillet på offentlige veje, offentlige parkeringspladser og private fællesveje i byområder afgrænset af færdselstavle E 55 ”Tættere bebygget område”.
 • § 2. Køretøjer med tilladt totalvægt på max. 3500 kg kan standses og parkeres med en del af køretøjet på fortov. Fortovet skal være friholdt i minimum 1,0 meters bredde. 3.
 • § 3. Påhængskøretøjer med tilladt totalvægt på max. 3500 kg må parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er anvist ved afmærkning. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg samt motorredskaber og traktorer må parkeres i indtil 2 timer. Stk. 2. Langtidsparkering af de i stk. 1 nævnte køretøjer kan ske på de i Bilag 1 beskrevne vejstrækninger.
 • § 4. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122a.
 • § 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. maj 2024. Samtidig ophæves Helsingør Kommunes parkeringsbekendtgørelse af 27. oktober 2017

Helsingør den 13. marts 2024

Benedikte Kiær, Borgmester

Kim Jørgensen, Direktør

Oversigt over lastbils- og busparkering i byområder i Helsingør Kommune

Følgende steder kan der parkeres længere tid end to timer på kommunalt ejede vejarealer og private fællesveje, der er åbne for almindelig færdsel i byområder afgrænset af færdselstavle  E55 ”Tættere bebygget område”.

Strækningerne/p-områder vil være særskilt afmærkede på stedet:

 • H.P. Christensens Vej
 • H.C. Ørsteds Vej
 • Industrivej
 • P-plads v. Jernbanevej (kun busser)

P-plads, Ndr. Strandvej 209

Karl Olsens Vej

 • Egeskovvej
 • Hejreskovvej
 • Oldenvej
 • Bybjergvej
 • P-plads ved Valmuemarken
 • Aa Louis Hansens Allé (kun lastbiler)

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.