Veje

Vedligeholdelse af offentlige veje

Ifølge Lov om offentlige veje påhviler det Vejbestyrelsen at holde sine offentlige veje og stier i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

Læs mere

Vedligeholdelse af privat vej

Private fællesveje er veje, som ikke er offentlige, men som bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik.

Læs mere

Uheld på grund af huller i veje og fortov

Du kan søge om erstatning, hvis du kommer ud for et uheld på en offentlig vej eller fortov.

Læs mere

Beskæring af hække og træer

Læs om regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.

Læs mere

Renholdelse og snerydning

Du har som grundejer pligt til at rydde sne og salte omkring din grund og ejendom. Pligten gælder uanset om din grund er bebygget eller ej.

Læs mere

Typiske spørgsmål om snerydning

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om snerydning.

Læs mere

Jeg vil etablere eller ændre min indkørsel

Ønsker du at etablere en indkørsel til din grund fra offentlige veje eller private fællesveje, skal du søge om tilladelse.

Læs mere

Sten og genstande på offentlige veje

Det er ulovligt at anbringe sten og genstande på vejarealer uden kommunens tilladelse.

Læs mere

Vejbelysning

Drift og vedligehold af gade-og vejbelysning i Helsingør Kommune sker i et tæt samarbejde med Forsyning Helsingør.

Læs mere

Trafiksignaler

Helsingør Kommune varetager den løbende drift og vedligeholdelse af signalanlæg. Oplever du problemer med signalerne, kan du kontakte os.

Læs mere

Tilgængelighed på veje, fortove og byrum

Kom rundt i Helsingør med barnevogn, kørestol eller rollator.

Læs mere