Vedligeholdelse af offentlige veje

Ifølge Lov om offentlige veje påhviler det Vejbestyrelsen at holde sine offentlige veje og stier i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

Rutinemæssige tilsyn

Med faste intervaller gennemgås alle offentlige veje til fods eller i bil. Alle farlige skader, huller, knuste fliser, skæve skilte med mere bliver registreret og udbedret. Alle bygværker, broer, fodgænger tunneller og broer mv. tilses og vedligeholdes tilsvarende.

Selv om Center for By, Land og Vand sørger for at føre tilsyn med vejene, er vi naturligvis meget interesserede i meldinger fra borgerne. Herved kan vedligeholdelsesarbejdet gøres bedre og hurtigere. 

Giv et tip

Den planlagte vedligeholdelse skal sikre, at vejene på længere sigt kan afvikle trafikken på en sikker og komfortabel måde og, at den investerede kapital ikke forringes. Hvert forår gennemgås vejene, og der foretages en tilstandsvurdering. Ud fra tilstandsvurderingen, planlægges det egentlige vedligeholdelsesarbejde, fortovsomlægninger, nye slidlag og bærelagsudskiftninger.

Henvendelse ved akutte ting som fx vand på kørebanen, væltede træer over vej i forbindelse med storm og lignede skal ske til Nordsjællands Park og Vej på tlf. 49 28 49 60 eller nspv@nspv.dk

Uden for normal åbningstid kan Falck kontaktes på tlf. 70 10 20 30.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.