Jeg vil etablere eller ændre min indkørsel

Ønsker du at etablere en indkørsel til din grund fra offentlige veje eller private fællesveje, skal du søge om tilladelse.

Når du skal etablere en ny indkørsel til en privat fællesvej er det en forudsætning, at du har vejret til denne vej. Hvilket vil sige, at du har vejejerens tilladelse til at benytte vejen.

Ændring af eksisterende indkørsel

Du skal også sende en ansøgning, hvis du ønsker at foretager ændringer på en eksisterende indkørsel.

Hvem kan udføre arbejdet?

Når du har tilladelsen kan du fremsende et projekt til godkendelse og lade arbejdet udføre af en entreprenør.

Beskriv udførligt hvor overkørslen ønskes etableret/ændret og vedlæg et kortbilag.

Send en ansøgning til blv@helsingor.dk

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.