Tilgængelighed på veje, fortove og byrum

Kom rundt i Helsingør med barnevogn, kørestol eller rollator.

Helsingør Kommune arbejder for at sikre god tilgængelighed på kommunens veje, fortove og byrum. Har du forslag til at forbedre tilgængeligheden, så kontakt Team Trafik i Center for By, Land og Vand.

Vil du gerne rundt i Helsingør centrum med barnevogn, kørestol eller rollator, så kan du tjekke hvilke ruter, der er tilgængelige på vores tilgængeligheds-kort. På kortet kan du også se, hvor der er Handicapparkering og Handicaptoiletter i Helsingør.

Kom rundt med barnevogn, kørestol eller rollator

Get around Elsinore with a wheelchair, baby prams and walking aids

Hornbæk Plantage ligger øst for Hornbæk Havn og byder på en varieret og vild skov.

Videoguide til naturfaciliteter i Hornbæk Plantage

I Helsingør Kommune kan alle med et bevægelseshandicap eller nedsat gangfunktion låne en badekørestol hos Nordsjællands Kystlivredningstjeneste om sommeren. Læs om badekørestole

Helsingør Kommune har en dialoggruppe om tilgængelighed med repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Seniorrådet og administrationen.

Dialoggruppen om tilgængelighed kommer med input om tilgængelighed til kommunens nye planer for byrum, fortove og veje, samt større nye byggerier, fx det nye sundhedshus. Dialoggruppen mødes tre til fire gange om året for at drøfte tilgængelighedstiltag og løsningsmuligheder.

Har du forslag til dialoggruppen om tilgængelighed, så kontakt Team Trafik i Center for By, Land og Vand.

Læs Tilgængelighedsplanen

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.