Grøn mobilitet

Oversigt over muligheder for klimavenlig transport: Ladestandere til elbiler, samkørsel, cyklisme, offentlig transport og kør grønt.

Transportsektoren står i dag for størstedelen af CO2 udledningen i Helsingør Kommune. Derfor skal grønne transportformer fremmes, så Helsingør Kommune kan indfri målet om at være CO2-neutrale i 2045. Det grønneste transportvalg er at gå eller cykle, dernæst offentlig transport og hvis man skal tage bilen, så gerne i delebil, samkørsel og elbil.

Cyklen er et vigtigt led i reduceringen af udledningen af CO2. Samtidig understøtter cyklen den fysiske og mentale sundhed. Du kan nemt opleve Helsingør Kommune på cykel.

Få inspiration til cykelruter

For at få en større andel af borgene til at vælge cyklen, har Helsingør Kommune lavet en cyklistplan. Et af de overordnede mål er at sikre trafiksikkerhed for cyklister. Det skal blandt andet ske ved at skabe sikre cykelruter, så flere skolebørn og deres forældre kan bruge dem. Derudover skal hovedrutenettet udvikles, og pendlerruter skal tilgodeses på tværs af kommunegrænser. 

Læs Cyklistplanen for 2020-2030

Et andet godt alternativ til privatbilismen er at tage tog eller bus, gerne i kombination med cyklen. I 2021 fik Helsingør nye buslinjer, så der kører flere busser i de områder, hvor der bor flest mennesker, og hvor der er mange uddannelsessteder og arbejdspladser.

Læs mere om ruter, priser og afgangstider for busser, lokalbanen, færgen og Kystbanen

Tag et pendlertjek

Ved at tage et pendlertjek kan du se, hvad du kan spare af penge og CO2, og hvor mange ekstra kalorier du kan brænde af, hvis du lader bilen stå.

Tag et pendlertjek

Grøn mobilitet indebærer også at understøtte biltransporten i at være fossilfri.

Helsingør Kommune har en strategi for udvikling af ladeinfrastruktur til elbiler. Den sætter fokus på, hvordan kommunen kan sikre, at der kommer flere elbiler. I strategien kortlægges det blandt andet, hvor der kan opstilles flere ladestandere. På den måde kan der blive skabt en infrastruktur, der understøtter grønne køretøjer.

Hvis du vil etablere en el-ladestander, er der en række forhold, du skal være opmærksom på:

Vær opmærksom på ansøgninger og tilladelser

Privat grund eller vej

Hvis du ønsker at opsætte en ladestander på en privat vej eller grund, skal du ikke søge Helsingør Kommune om det.

Offentlig vej eller privat fællesvej

Vil du søge om at opsætte en ladestander på en offentlig vej eller en privat fællesvej, skal du søge Helsingør Kommune om det. Helsingør Kommune skal godkende det i henhold til Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje.

Søg om at opsætte ladestander

Gravetilladelse

Skal der lægges ledninger og graves i og under vejen, skal din entreprenør ansøge om en gravetilladelse i henhold til Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje.

Søg om gravetilladelse

Vær desuden opmærksom på

  • Udgifterne for opstilling og nedtagning af ladestanderen ligger hos dig. Det gælder også de anlægs- og driftsomkostninger, samt udbedring af skader der kan opstå, når ladestanderen bliver opstillet.
  • Der er offentlig adgang på private fællesveje. Tænk over, om ladestanderen indstilles til din egen elbil, eller om der er flere, der skal bruge den.
  • Ledninger må ikke ligge på vejen, men ønskes det, skal der søges tilladelse om det.

Andet du bør overveje

  • Hvor strømmen skal komme fra, og hvor meget strøm der kræves.
  • Hvad prisen på strøm er.
  • Hvilke tilskudsordninger der er.
  • Om du vil eje eller leje ladestanderen.
  • Om andre må benytte ladestanderen.
  • Om der skal opsættes flere ladestandere i fremtiden.

”Kør Grønt” er en årlig kampagne for borgere og bilister i Hovedstadsområdet. Kampagnens formål er at give borgene et bedre kendskab til elbiler.

I løbet af dagen kan man stille spørgsmål til elbilister og -eksperter, og få mulighed for at prøvekøre en elbil.

Elbilindsatsen Copenhagen Electric og Elbilforeningen FDEL står sammen bag kampagnen. Helsingør Kommune har deltaget siden 2021.

Læs mere om Kør Grønt Kampagnen

Samkørsel i bil kan både sænke dine udgifter til transport og udledninger af CO2.

Af den grund har Helsingør Kommune indgået et samarbejde med virksomheden ”nabogo”, som har udviklet en app til samkørsel.

Læs mere om appen på nabogos hjemmeside:

Link til nabogo.com

Ideen bag appen er, at bilkørende pendlere kan lægge deres daglige tur ind på appen, hvorefter andre, som skal samme rute eller en del af den, kan byde ind på ruten og få et lift med. Betalingen foregår ved at den, som kører med, betaler et fast beløb pr. kilometer via appen, som automatisk bliver overført mellem passager og chauffør. Samtidig er appen koblet op på Rejseplanen, så man kan se, hvordan ens tur kan forbindes med den kollektive transport.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.