Gravetilladelser

Ved ethvert indgreb i belægningen/overfladen på et offentligt areal kræves det, at der forinden er indhentet gravetilladelse hos Helsingør Kommune.

Private fællesveje hører i denne forbindelse også ind under offentligt areal.

Søg tilladelse til at grave

Søg om gravetilladelse og foretag færdigmelding af gravetilladelser i Helsingør Kommune:

Søg om og færdigmeld gravetilladelse

Yderligere oplysninger om gravetilladelser kan fås ved henvendelse til Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.