Vejboder

Du skal søge om tilladelse, hvis du vil opstille en vejbod på en offentlig vej i Helsingør Kommune.

Søg om tilladelse til at opstille en vejbod

Tilladelsen kan maksimalt gives for seks uger.

Vælg mellem fire steder til din vejbod

Du kan søge om at opstille din vejbod fire steder i Helsingør Kommune:

Pladserne er godkendt af Helsingør Byråd. 

Salg af fødevarer kræver, at du har et "Fødevarenæringsbrev" udstedt af Fødevarestyrelsen. Det er dit eget ansvar at indhente alle relevante tilladelser. 

Salg af varer kræver en "Omførselstilladelse", som udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af Næringsloven.

Vejbod på private arealer

Der skal ikke en kommunal tilladelse til at anvende private arealer, Skov- og Naturstyrelsens skovarealer og strande, men du skal indhente en tilladelse fra ejeren af området.

Parkeringsservice

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: Send mail til Parkeringsservice 

Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.