Alkoholbevilling

Ønsker du at servere alkohol (øl, vin og stærk spiritus) i din virksomhed fx i et pizzeria, en restaurant eller cafe, skal du have en alkoholbevilling.

For at få et ansøgningsskema til alkoholbevilling skal du kontakte Nordsjællands Politi eller du kan søge alkoholbevilling på politiets hjemmeside.

Politiet sender sagen til Bevillingsnævnet, når den er færdigbehandlet hos dem.

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet, som består af politikere fra Byrådet, Politidirektøren i Nordsjællands Politi og repræsentanter fra HORESTA og Tjenerforbundet.

Byrådet har vedtaget en restaurationsplan for Helsingør Kommune. I restaurationsplanen kan du læse om mulighederne for at få en alkoholbevilling. 

Læs Restaurationsplanen

Bevillingsnævnet holder møde ca. hver anden måned. Fra du indsender din ansøgning til politiet, og til du modtager en afgørelse fra Bevillingsnævnet, vil der typisk gå mellem 2 og 5 måneder. Hvis din ansøgning indeholder alle nødvendige oplysninger og i øvrigt overholder lov om Restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling, vil politiet ofte kunne udstede en midlertidig bevilling, som gælder indtil Bevillingsnævnet har truffet endelig afgørelse.

Hvis du vil klage over Bevillingsnævnets afgørelse kan du indbringe din klage til Helsingør Byråd inden fire uger efter afgørelsen er givet, jf. Restaurationslovens § 10, stk. 4.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om alkoholbevillinger, kan du ringe til Sekretariat for Bevillingsnævnet i Helsingør Kommune.

 • Janus Kyhl (C).
 • Jens Bertram (C).
 • Peter Poulsen (A).
 • Claus Christoffersen (A).
 • Frank Terp Kjølhede, Nordsjællands Politi.
 • Andreas Lønne Christensen, 3F.
 • Finn Byrholt Hansen, Horesta.

2024

 • 5. februar
 • 9. april
 • 13. maj
 • 4. juni
 • 13. august
 • 1. oktober
 • 2. december

Nordsjællands Politi

Tilladelser og Bevillinger
Østergade 1
3400 Hillerød
Telefon: 48 26 14 48

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.