Stilladser og containere

Ønsker du at opstille stilladser, container, lifte, skurvogne m.m. på fortove og kørebaner i Helsingør Kommune, så skal du søge tilladelse.

Du skal søge tilladelse til at opstille dette udstyr på alle offentlige veje og private fællesveje:

 • Stilladser.
 • Containere.
 • Skurvogne.
 • Kraner og lifte.
 • Spule- og sugevogne.
 • Flyttebiler og lastbiler.
 • Øvrigt materiel.

Søg tilladelse til at opstille stilladser og containere

Værd at vide om at søge tilladelse

 • Det er altid ejeren af materiellet, der skal søge tilladelse, da ejeren er ansvarlig for eventuelle skader på vejen, samt ansvarlig for at der afmærkes med korrekt skiltning. Derudover er ejeren af materiellet ansvarlig for vejen holdes ren og efterlades ren, når materiellet fjernes.
 • Du søger digitalt via selvbetjeningslinket.
 • I selvbetjeningsløsningen skal du uploade en udførlig beskrivelse af, hvad der skal placeres samt hvor.
 • Vi skal have din ansøgning med al relevant materiale via Virk.dk en uge inden, du har brug for tilladelsen.
 • Har du ikke søgt tilladelse, kan du få bøde for ulovlig råden over vej. I særlige tilfælde kan genstandene blive fjernet på din regning.
 • Orienter dig gerne i Helsingør Kommunes gademanual.

Parkeringsservice

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: Send mail til Parkeringsservice 

Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.