Byggetilladelse til erhvervs- og etageboliger

Søg tilladelse til erhvervs- og etageboligbyggeri

Vigtige informationer når du skal i gang med erhvervsbyggearbejde.

Læs mere

Indretning af større og fælles affaldspladser

Etablering af større affaldssystemer herunder nedgravede containere og fælles affaldspladser har krav til brandmæssige adgangs-, afstands-, placerings- og trafikale forhold.

Læs mere

Jordforurening, støj og lugt

Information om forholdsregler ved jordforurening, forskrifter ved støj og lugt gener samt retningslinjer for fedt- og olieudskillere.

Læs mere

Ejendomsdata

Mange oplysninger om ejendomme er gratis og frit tilgængelige, og andre er tilgængelige men kræver, at du betaler en afgift.

Læs mere

Sagsbehandlingstider for erhvervs- og større boligbyggeri

Få overblik over sagsbehandlingstiderne.

Læs mere

Erhvervsområder

Få et overblik over erhvervsmulighederne område for område i Helsingør Kommune på kommunens digitale kort.

Læs mere