Erhvervsaffald, landbrug og miljø

Bygge- og anlægsaffald

Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherren med få undtagelser altid anmelde affaldet.

Læs mere

Autoværksteder

Læs om miljøkrav, affald og tilsyn for autoværksteder.

Læs mere

Landbrug og landbrugsbygninger

Helsingør Kommune er en del af hovedstadsområdet, med alligevel 100 km2 landbrugsareal - fordelt på ca. 300 landbrugsejendomme.

Læs mere

Klima- og energirådgivning

Helsingør Kommune har en "Håndværkerliste". Du kan som håndværker eller energirådgiver komme på listen.

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Virksomheder og institutioner i Helsingør Kommune skal håndtere, sortere og bortskaffe deres affald i henhold til de regler, der er beskrevet i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Læs mere