Søg tilladelse til erhvervs- og etageboligbyggeri

Vigtige informationer når du skal i gang med erhvervsbyggearbejde.

Søg byggetilladelse via Byg & Miljø

Værd opmærksom på:

Du skal huske at tjekke om der er forhold til anden lovgivning, der skal overholdes. Måske kræver jeres byggeri tilladelse fra anden myndighed eller center i Helsingør Kommune.

Vi anbefaler en forhåndsdialog med os, inden du søger om byggearbejde på din erhvervsejendom.

Hvis I har behov for en forhåndsdialog eller et møde på jeres ejendom, inden I søger om byggearbejdet, skal I sende en mail til Center for By, Land og Vand.

I denne mail skal I fortælle, hvad I ønsker at tale om og gerne vedhæfte nogle skitser. Vi vil efterfølgende kontakte jer for aftale af sted og tid for et møde.

Bed om en forhåndsdialog

Reglerne for byggeri finder du i Bygningsreglementet. Det gældende bygningsreglement kaldes BR18 og udgives af Energistyrelsen.

Læs det gældende bygningsreglement 

Det kan blive nødvendigt at søge dispensation

En stor del af kommunen kan være omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, der regulerer jeres ejendom. I lokalplaner og byplanvedtægter er der opstillet en række krav, retningslinjer og begrænsninger, som kan have betydning for jeres ejendom og byggeønsker.

Find din lokalplan

Udover lokalplaner kan der også være tinglyste deklarationer, der regulerer bebyggelsen. Disse vil på flere punkter kunne sidestilles med lokalplaners lovgrundlag, men vil som udgangspunkt ikke give mulighed for dispensation.

Gør os opmærksom på ansøgning om dispensation

Hvis jeres ansøgning kræver dispensation fra Bygningsreglementet eller fra en lokalplan, skal du skrive dette i din ansøgning, og du skal vedlægge en begrundelse for din ansøgning om dispensation eller fravigelse af byggeretten. Ligeledes skal du vedlægge tegninger, der beskriver dispensationens omfang.

Hvis du ønsker at etablere solceller eller jordvarme på din erhvervsejendom, er det vigtig at du tager kontakt til os.

Jordvarme

Når du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg på din grund, skal du i kontakt med Center for By, Land og Vand.

Læs om ansøgningsproceduren

Solceller og solfangere

Når du vil opsætte solceller eller solfangere på taget af en bygning, skal du i nogle tilfælde sende en ansøgning om tilladelse til Helsingør Kommune.

Læs vores vejledning

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.