Jordvarme

Når du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg på din grund, skal du sende en etableringsansøgning og en færdigmelding til Center for By, Land og Vand.

 Ansøg om etablering af et jordvarmeanlæg

Du skal indtaste du din adresse, og kan gå i gang med din digitale ansøgning om tilladelse til et anlæg. Der er hjælp på siden til at udfylde ansøgningen.

Bemærk at den første mulighed, du får under "Jordvarmeanlæg" hedder "Jordvarmeanlæg, anmeldelse". Den mulighed vil kun undtagelsesvis være relevant i Helsingør Kommune.

Skulle du blive i tvivl om, hvad der skal stå, er du altid velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand via mail på blv@helsingor.dk. Mærk din e-mail med "Jordvarme". Du kan også kontakte Helsingør Kommune på 49 28 28 28 og spørge efter Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand tilstræber, at du inden for 24 timer får besked om, hvorvidt anlægget kan placeres som ansøgt. Sagsbehandlingstiden for horisontale anlæg er inden for to uger fra modtagelse af korrekt udfyldt ansøgning. For vertikale anlæg er det op til tre uger.

Jordvarmeanlæg falder inden for to grupper:

  • Horisontalt anlæg (nedgravet).
  • Vertikalt anlæg (med boring).

Når jordvarmeanlægget er færdigt, er det lovpligtigt at få udført en tæthedsprøvning.

Installatøren tester anlægget. Som ejer skal du sikre dig, at installatøren eller rådgiveren via Byg og Miljø får indsendt  en færdigmelding på anlægget. Anlægget skal færdigmeldes senest 14 dage efter tæthedsprøvningen. Du vil herefter kunne søge om refusion for elprisen – spørg dit lokale elselskab.

Herefter er anlægget klar til at blive taget i brug.

Et jordvarmeanlæg skal mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. 

Det er dig som ejer af jordvarmeanlægget, der skal sørge for, at jordvarmeanlægget bliver efterset. Resultatet af kontrollen opbevares i mindst ti år og skal efter anmodning forevises Helsingør Kommune.

Som ejer har du pligt til at sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelses-stand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. Der må fx ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.