Grøn Varme – fælleskommunalt mål om fossilfri varme

Helsingør Kommune er med i et fælleskommunalt projekt om grøn varme.

Projektet Grøn Varme er gennemført sammen med Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner samt forsyningerne Forsyning Helsingør, Norfors og Holte Fjernvarme.

Kommunerne skal bidrage til at opnå det nationale klimamål om 70 % reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030. Her spiller omstilling af varmesektoren en afgørende rolle.

Projektet præsenterer en samlet strategi for, hvordan der kan opnås fossilfri varmeforsyning i 2035. Strategien tager udgangspunkt i fem indsatsområder:

  • Indsatsområde 1: Fossilfri og effektiv fjernvarme.
  • Indsatsområde 2: Udbredelse af fjernvarmen.
  • Indsatsområde 3: Udbredelse af vedvarende energi til områder uden fjernvarme.
  • Indsatsområde 4: Ejerskab.
  • Indsatsområde 5: Styrket samarbejde og forankring.

Læs strategien

Læs bilagsrapporten

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.