Vand

Drikkevand og grundvand

Grundvand er vand, der befinder sig under jorden og kan være egnet til drikkevand, fordi det er blevet filtreret gennem flere jordlag.

Læs mere

Spildevand og regnvand

Få oplysninger om kloakering, spildevand i det åbne land og håndtering af regnvand.

Læs mere

Søer, vandløb og dræn

I Helsingør Kommune findes over 600 søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Læs mere

Nordkystens Fremtid

Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner har etableret et tværkommunalt samarbejde om Nordkysten.

Læs mere

Boringer, brønde og privat vandforsyning

Søg om ny boring. Læs om sikring af din drikkevandsforsyning, udtagning af vandprøver og hvad du skal gøre, hvis du vil forsynes fra et vandanlæg.

Læs mere

Legionella - legionærsygdom

Legionella bakterier lever i ferskvand og andre våde/fugtige miljøer. De sygdomsfremkaldende typer af bakterien er sjældne, så smitterisikoen er lav.

Læs mere