Havmiljø og strandmiljø

Helsingør Kommune har ca. 30 kilometer badestrand, hvoraf en stor del er badestrand.

Badevandets kvalitet

Helsingør Kommune måler badevandskvaliteten på kommunens strande. 

Læs mere

Badevandsprofiler

Interesseret i at tage en tur på stranden og vil du gerne kende strandens faciliteter på forhånd? Så læs vores badevandsprofiler.

Læs mere

Blå Flag og Badepunkt

En Blå Flag strand er en strand, hvor der er ydet en ekstra indsats for strandens miljø, sikkerhed, faciliteter og information.

Læs mere

Badekørestole

Hvis du har et bevægelseshandicap eller nedsat gangfunktion, kan du låne badekørestole hos Nordsjællands Kystlivredningstjeneste om sommeren.

Læs mere

Hunde på stranden

På strande med Blå Flag er det ikke tilladt at medtage hunde i badesæsonen fra 1. juni til 15. september, heller ikke selvom hunden er i snor.

Læs mere

Alger

På nogle af Helsingør Kommunes strande er der risiko for alger. DMI har i sæsonen en satellitbaseret overvågning af algeforekomster i de danske farvande.

Læs mere

Bade- og bådebroer

Etablering af en badebro kræver en tilladelse fra Helsingør Kommune eller fra Kystdirektoratet.

Læs mere

Kyst- og strandbeskyttelse

Alle former for kystbeskyttelse og kystsikring kræver en tilladelse fra Helsingør Kommune.

Læs mere