Alger

På nogle af Helsingør Kommunes strande er der risiko for alger. DMI har i sæsonen en satellitbaseret overvågning af algeforekomster i de danske farvande.

Gode råd

  • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene.
  • Skyl straks med rent vand.
  • Se om der er mælkehvide ansamlinger (vattot lignende) i vandet.
  • Lad ikke børn og hunde lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden og se i øvrigt efter om der er information, som fraråder badning.

Du kan læse mere om alger på hjemmesiderne for Livredningstjenesten og Miljø- og Fødevareministeriet.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.