Fredning og naturbeskyttelse

Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelsesloven indebærer beskyttelseszoner omkring fremtrædende og karaktergivende landskabstræk - strande, fortidsminder, søer, åer og kirke.

Læs mere

Fortidsminder og diger

Fortidsminder og diger både synlige og skjulte er beskyttet af museumsloven.

Læs mere

Fredninger

Siden begyndelsen af 1900-tallet er arealer med for eksempel værdifuld natur, flotte landskaber og bevaringsværdige udsigter blevet fredet.

Læs mere

Beskyttet natur og Natura 2000-områder

Truede arter og naturtyper er beskyttet igennem Natura 2000 og naturbeskyttelseslovens § 3.

Læs mere