Badevandets kvalitet

Helsingør Kommune måler badevandskvaliteten på kommunens strande. På 16 badesteder udtages der prøver af badevandet gennem hele sommeren.

Resultaterne af målingerne kan ses på denne side, så snart de er klar. De kan også ses på opslag på Hornbæk Bibliotek og Turistinformation samt på informationstavlen på Blå Flag og Badepunkt strandene.

Se oversigt over badevandsmålinger 

Se sommerens badevandsmålinger

Klassifikation

Badevandet bliver klassificeret ud fra resultaterne af analyser af badevandet udtaget de sidste fire sæsoner.

Vurderingerne resulterer i en af disse kvalitetsklasser:

  • Udmærket kvalitet.
  • God kvalitet.
  • Tilfredsstillende kvalitet.
  • Ringe kvalitet.

For en uddybning af beregning af de enkelte klasser henvises til bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk bekendtgørelse om badevand og badeområder

Badevandsvarsling

Helsingør Kommune er med i et varslingssystem, hvor bl.a. regnmængder indgår i en modelberegning af risiko for overløb fra kloakker og kortvarig forurening af badevandet Se badevandsudsigten

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.