Individuelle varmeløsninger

Individuelle varmeløsninger er en varmeløsning, hvor varmen produceres og opbevares der, hvor den bruges.

I områder, hvor der er langt mellem varmeforbrugerne, er der ikke mulighed for fællesløsninger for varme. Både fjernvarme, lokalvarme og mindre energifællesskaber bliver for dyre at etablere. Her er den eneste mulighed en individuel løsning.

På oversigtskortet over muligheder for varme i Helsingør Kommune er de områder, som er markeret med ”lokalvarme: nej” eller som ikke har nogen markering, kun egnet til individuelle varmeløsninger. Det er en god ide at starte med at undersøge dine muligheder på oversigtskortet.

Oversigtskort over muligheder for varme i Helsingør Kommune

Teknologiske løsninger

Der findes flere forskellige teknologier til individuel opvarmning af bygninger. De forskellige teknologier benytter forskellige kilder til at producere varme. De løsninger, som anbefales af Energistyrelsen, er varmepumper.

Varmepumper benytter strøm til at producere varmt vand til opvarmning og brug i boligen enten ved hjælp af luft- eller jordvarme. Teknologien til varmepumper er i dag veludviklet og bruger strømen effektivt til opvarmning, derfor er varmepumperne et bæredygtigt valg.

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du gerne vil installere en varmepumpe. Ved luft-til-vand varmepumper kan der være støjgener, og ved jordvarme er der krav om tilladelser. Desuden kræver begge disse typer varmepumper, at du har et vandbårent varmesystem i din bolig.

Der findes også andre mulige teknologier til individuel varme for eksempel: luft-til-luft varmepumper og solvarmeanlæg.

Få mere viden

Læs mere om de forskellige slags varmeløsninger på Energistyrelsens hjemmeside eller kontakt Energistyrelsens rådgivningstjeneste for private

Fordele og ulemper

En individuel varmeløsning består af en varmeproduktion og opbevaring til varmt vand, som begge er tilpasset bygningens størrelse og behov. Varmeproduktionen består af en teknologi fx en varmepumpe, som ved hjælp af tilført energi varmer vand op, som så opbevares i en varmtvandsbeholder indenfor. Herfra cirkuleres der varmt vand til radiatorer.

Når du er alene om din varme, har du god mulighed for at tilpasse varmeløsningen til dine ønsker og behov. Du står dog selv for alle udgifter og vedligehold; og du er også selv ansvarlig for, at din varmeløsning lever op til gældende lovgivning, fx er der regler for både jordvarme og luft-til-vand varmepumper, som du skal være opmærksom på. 

Du vælger selv, hvem du vil have til at installere din varmeløsning, men Helsingør Kommune anbefaler, at du vælger en autoriseret og/eller VE-godkendt installatør, afhængigt af hvilken type varmeteknologi, du vælger.

Jordvarmeanlægget består af en varmepumpe, som står indenfor, og en jordslange, som graves eller bores ned i jorden på din grund. Jordvarme kan laves på to måder:

  • Horisontalt anlæg (som er nedgravet i græsplænen)
  • Vertikalt anlæg (som bordes lodret ned)

Varmepumpen pumper væske igennem jordslangen og tilbage til varmepumpen. Her bliver vand til radiator og brug til haner og bruser varmet op og først rundt i huset.

Det er vigtig at vide, at et jordvarmeanlæg, især det horisontale, kræver meget plads i haven. Løsningen kræver også, at du ansøger om etablering hos kommunen og melder etableringen færdig, når den er eftertestet.

Du kan læse, hvordan du søger kommunen om etablering af et jordvarmeanlæg. Sådan søger du om jordvarme

Læs mere om jordvarme

Luft-til-vand varmepumpen fungerer ved, at en udvendig ventilator hiver udeluft ind i pumpen. Pumpen varmer vand op, som løber til radiatorer og til varmtvandsbeholderen til brugsvand. De fleste luft-til-vand varmepumper består af en udedel, som indeholder ventilator og pumpe, og af en indedel, som er varmtvandsbeholderen.

Både den udvendige og den indvendige del af luft-til-vand varmepumpen kan støje og derfor genere både dig og dine naboer. Det er derfor vigtigst, at du tænker dig godt om og måske også får rådgivning, inden du vælger, hvor den skal stå. En god placering kan sikre dig mod dyre ekstraregninger og sikre et godt naboskab.

Regler om støj

Hvis varmepumpen støjer for meget, kan du blive påbudt at nedbringe støjen. Det er Helsingør Kommune, der er myndighed på støj fra varmepumper, og kommunen vil normalt kræve, at støjen ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Hvis Helsingør Kommune får en klage over støj fra en varmepumpe, vil vi vurdere, om støjen overskrider Miljøstyrelsens støjgrænser. Helsingør Kommune kan lave målinger på støjen, hvis nødvendigt. Hvis støjen overskrider støjgrænsen, kan Helsingøre Kommune give ejeren et påbud om at mindske støjen.

Selv hvis målingerne for støjen er inden for de tilladte grænser, kan det godt være generende at høre på varmepumpen både for dig og for din nabo.

Læs mere om luft-til-vand varmepumper 

En luft-til-luft varmepumpe består af en del indenfor og en del udenfor. Udedelen hiver luft ind, pumpen trækker varme ud af udeluften og blæser det ind i huset via indedelen. Indedelen monteres ofte i et stort opholdsrum fx en stue eller et køkken-alrum.

Luft-til-luft varmepumpen kan ikke bruges som eneste varmeteknologi i din bolig. Den kan ikke producere varmt vand til brug i haner og bruser. Men ofte kan luft-til-luft varmepumpen dække op mod 70% af dit behov for varme, og den er derfor en rigtig god (og rimeligt billig) supplerende løsning. Du vil dog stadig have brug for anden varme i eksempelvis soveværelse eller badeværelse.

Vær opmærksom på, at en luft-til-luft varmepumpe kan støje både indvendigt og udvendigt. Læs eventuelt også under ”luft-til-vand varmepumper” om risiko og regler for støj ved varmepumper.

Læs mere om luft-til-luft varmepumper

Luft til luft-varmepumpe (sparenergi.dk) 

Varmepumper - Energistyrelsen (sparenergi.dk)

Solvarmeanlæg

Der findes to typer af solvarmeanlæg. Den ene varmer kun brugsvand til haner og bruser. Den anden type anlæg varmer både til varme og til brugsvand.

Solvarmeanlægget leverer især varme om sommeren og er derfor en god løsning til at supplere en anden varmeteknologi.

Anlægget fungerer ved, at solfangerne bruger energi fra solen til at varme en væske, som løber til varmtvandsbeholderen. Her varmes vandet til radiatorer og brugsvand til haner og bruser op. En cirkulationspumpe pumper den nu kolde væske tilbage til solfangerne for at blive varmet op igen.

Solceller

Et solcelleanlæg producerer el. Det er velegnet, hvis dit tag vender mod syd, og hvis du har et større strømforbrug i løbet af de lyse timer.

Solcellerne bruger solens lys til at producere strøm. Solceller sælges i moduler, som monteres enten på tagfladen eller på stativer. Hvor stort et anlæg du skal bruge afhænger af, hvor meget plads du har til det, og hvor meget strøm du gerne vil producere.

Tilladelser

Solceller og solcelleanlæg placeret på tag kræver som udgangspunkt ikke tilladelse, men der er flere tilfælde, hvor du alligevel skal søge. For eksempel, hvis dine solceller skal stå på stativ, hvis dit hus er bevaringsværdigt, eller hvis der i dit område er en lokalplan, som kræver det.

Ring og snak med en byggesagsbehandler i Helsingør Kommune på telefon: 49 28 25 79 eller Bestil tid til forhåndsdialog

Læs mere om solvarme og solceller

Klimasekretariatet

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk