Arrangementer

Du kan bruge kommunens veje og pladser m.m. til udendørsarrangementer som gadefest, gadeoptræden, torvedage, sportsarrangementer og lignende. Du skal søge om tilladelse. Du må ikke afholde udendørsarrangementer på offentlige og private veje, før du har fået tilladelse.

Du skal søge om tilladelse. Du må ikke afholde udendørsarrangementer på offentlige og private veje, før du har fået tilladelse.

Ansøgning om udendørsarrangement

Du skal søge senest 14 dage inden, dit arrangement finder sted.

Husk, at hvis du får en tilladelse, er den personlig, og kan ikke overdrages til andre. Du skal opbevare den på dig, så du til enhver tid kan vise den til politiet eller repræsentanter fra Parkeringsservice.

Læs Gademanualen for mere information

Drejer din ansøgning sig om tilladelse til benyttelse af parker og naturområder,
skal du kontakte kommunen ved at skrive en mail til blv@helsingor.dk

Har du spørgsmål om arrangementssteder kan du kontakte kommunen ved at skrive en mail til blv@helsingor.dk

Godkendelse af afholdelse af dit arrangement er reguleret af byggeloven. Du skal søge om tilladelse, når en eller flere af følgende punkter kommer i spil:

  • Arrangementet med offentligt adgang.
  • Arrangementsområdet er over 1000 m², såfremt at du på området opstiller telte, scener, tribuner mv.
  • Telte, der er til offentlig brug med et samlet areal større end 50 m². 
  • Vær opmærksom på at mindre telte, som har en indbyrdes afstand på mindre end 5 meter imellem sig, vil de telte blive betragtet som et.
  • Opstilling af telte, scener, tribuner mv. der anvendes af mere end 150 personer skal altid meddeles til kommunen før opstillingen.
  • Gangbroer, Scener og tribuner som er mere end 1 m høje.
  • Overdækninger af scener og tribuner uanset højde.
  • Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge, truss-systemer og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlige personskader.

Er dine telte, scener, tribuner mv. certificeret, skal du ikke søge om tilladelse til opstilling. Du skal dog være opmærksom på at søge om tilladelse til arrangementet.

Uanset om dit arrangementområde er under eller over 1000 m² skal det altid placeres, indrettes og bruges, så en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Du kan læse mere i Vejledningen om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner, der indeholder eksempler på overholdelse af kravene.

Du skal altid huske at have en tilladelse til at bruge det område, hvor du vil placere dit arrangement. Du kan finde oplysninger om, hvem der er ansvarlig for området.

En offentlig vej og/eller kommunal plads

Du kan finde oplysninger om hvordan du søger placeringstilladelse på ”Udendørsarrangementer". 

Introduktion - Ansøgning om afholdelse af udendørsarrangement

En kommunal ejendom

Vil du leje kommunens lokaler og/eller andre faciliteter kan du finde oplysninger omkring bookning

Book lokaler

I parker og skove ejet af kommunen

Du skal kontakte Nordsjællands Park og Vej for at få tilladelse til at placere dit arrangement i kommunale parker og veje. Du kan kontakte dem på følgende telefonnummer 49 28 49 60 eller mail nspv@nspv.dk. Spørg efter den ansvarlige for Helsingørs parker og skove.

Naturstyrelsens områder

Vil du placere dit arrangement i et område, hvor Naturstyrelsen er ejer. Kan du kontakte dem på følgende: ”NSJ@nst.dk

En privat grund

Du skal kontakte den private ejer for at få en skriftlig tilladelse (fuldmagt) til at afholde arrangementet og husk at denne fuldmagt skal du sende med, når du søger om tilladelse til afholdelse af arrangementet

Skal du afholde et arrangement med offentlig adgang skal du sikkert have en eller flere tilladelser. Så du skal søge i ”god tid” mindst en måned før dit arrangement.

Du kan finde oplysninger om hvilke tilladelser du skal søge og hvordan du skal søge på:

Introduktion - Ansøgning om afholdelse af udendørsarrangement

Du må kun bruge fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar. Virksomheder og fagfolk kan få information og søge om tilladelse til fyrværkeri.  

Læs om fyrværkeri

Skal du servere stærke drikkevarer, herunder øl og vin under arrangementet, skal du normalt have en lejlighedstilladelse.

Alkoholbevilling | Helsingør Kommune (helsingor.dk)

Du bør kontakte politiet for at få oplyst om dit arrangement blot skal anmeldes til politiet, eller om det kræver en tilladelse fra politiet.

Alkoholbevilling | Drift af virksomhed | Politi

Ønsker I at sætte reklame/ plakater op før afholdelse af jeres arrangement kan I læse mere om hvordan på ”retningslinjerne for opsætning af plakater”

Skal du hænge plakater op

Skilte og plakater

Du skal være opmærksom på at naboerne til dit arrangement måske ikke deltager og derfor kan have en mening om de lyde som kommer under arrangementet eller ved forberedelsen/ afslutningen af arrangementet.  Vi anbefaler at du informerer sine naboer om arrangements art og varighed 14 dage før afviklingen.

Vis altid hensyn til dine naboer!

Har du spørgsmål om støj kan du kontakte kommunens støjekspert ved at skrive en mail til blv@helsingor.dk

Det areal I bruger til arrangementet skal altid efterlades i rengjort stand. I skal som arrangører selv stå for at transportere affaldet væk fra pladsen.

Har I spørgsmål omkring bortskaffelse af affald kan I kontakte Helsingør Forsyning på telefon 48 40 50 50 eller via mail: fh@fh.dk.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.