Elektroniske pullerter i Helsingør Bykerne

Der er faste stelere og elektroniske pullerter i Helsingør Bykerne. Dette er for at minimere biltrafikken i det tidsrum, hvor varekørsel ikke er tilladt.

Fredeliggørelsen af bykernen sker ved etablering af elektroniske pullerter og faste steler strategiske steder i Helsingør bykerne. I tidsrummet kl. 11.00-00.00 på hverdage og kl. 09.00-00.00 i weekenderne er pullerterne oppe, og kørsel i den fredeliggjorte del af indre by kan kun ske med et adgangskort.

Søg om adgangskort og kørselstilladelse

Du skal efter aftale hente tilladelserne hos Parkeringsservice Helsingør, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør.

Lejlighedstilladelser søges ved behov og behandles hurtigst muligt. Der må dog forventes en ekspeditionstid på en til to dage for disse ansøgninger.

I tidsrummet 00.00-11.00 (00.00-09.00) hvor varekørsel er tilladt, vil de elektroniske pullerter være nede i jorden. Uden for dette tidsrum er det ikke tilladt at køre i gågaderne og pullerterne vil derfor være oppe og spærre for al kørsel i gågaderne.

Indkørsel til gågaderne er kun mulig med kørselsdispensation/adgangskort.

Beboere og erhvervsdrivende med særlige parkerings- og kørselsbehov i gågadezonen kan søge om kørselsdispensation/adgangskort og kan dermed betjene hæve/sænke-pullerterne på alle tider af døgnet.

Herudover får Politi, Beredskabet, Nordsjællands Park & Vej (NSPV), Forsyning Helsingør (FH) og lignende også adgang til at styre pullerterne.

Administration af kørselsdispensation/adgangskort varetages af Parkeringsservice Helsingør.

Fast dispensation:

  • Beboer og erhvervsdrivende med adgang til privat parkeringsplads.
  • Erhvervsdrivende med særlige behov for af og pålæsning.

Lejlighedsdispensation:

  • Håndværker i forbindelse med arbejdsrelateret situation.
  • Beboer i forbindelse med en flytning.
  • Beboer og erhvervsdrivende med behov for af- og pålæsning.
  • Sygetransport (visiteret).

Kan jeg ikke komme ind med min bil i bykernen efter kl 11.00?
Nej, som udgangspunkt er gågaden fredet for biler efter kl. 11.00.
Beboere og erhvervsvirksomheder med særlig kørselsdispensation/adgangskort kan køre til og fra gågaden døgnet rundt.
Lejlighedsdispensation/adgangskort kan gives ved særlige behov, fx håndværkere.

Hvad hvis jeg skal flytte og bor inden i den aflukkede del af bykernen?
Hvis du skal flytte, kan du kontakte Parkeringsservice Helsingør og få en lejlighedsdispensation/adgangskort.

Kommer det til at koste noget at komme ind i bykernen?
Nej, dispensationer/adgangskort er gratis.

Kan alle få en fast dispensation/adgangskort til de elektroniske pullerter?
Nej, det er kun beboere og erhvervsvirksomheder med et særligt parkerings- og kørselsbehov i gågaderne, der kan få kørselsdispensation/adgangskort.

Skal jeg fortsat anvende min gule kørselstilladelse, når jeg skal køre i gågaderne?
Din kørselstilladelse erstattes af kørselsdispensation/adgangskort, som skal være synlig for kontrol i bilens forrude.

Kan vi modtage varer efter kl. 11.00?
Lastbiler og pakketransporter kan ikke køre ind i gågaderne efter kl. 11.00, men kan stadig foretage af- og pålæsning af varer i den del af gågadezonen, hvor kørsel er tilladt.

Ved indkørsel med adgangskort skal man placere sig ca. to meter fra pullerten. Her er der opstillet en kort scanner i venstre side. Ved registrering af adgangskort kører pullerten langsomt ned, hvorefter det er muligt at komme ind i gågaderne. Når man er kørt igennem, vil pullerten køre langsomt op igen.

Det er altid muligt at komme ud fra bykernen igen, uanset om man har et adgangskort eller ej. Ved at køre frem mod pullerteren vil den automatisk sænkes, så det er muligt at køre ud af bykernen igen.
Vær opmærksom på at færdselsloven er gældende, og man skal følge ensretningerne i gaderne.

Inden for normal arbejdstid, hverdage:

Mandag: kl. 8.00-15.00
Tirsdag: kl. 8.00-16.00
Onsdag: kl. 8.00-15.30
Torsdag: kl. 8.00-17.00
Fredag: kl. 8.00-13.30

Parkeringsservice: Tlf. 49 28 20 01.

Uden for normal arbejdstid:

Forsyning Helsingør, vagtnummer: 48 40 50 50.

Parkeringsservice

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: Send mail til Parkeringsservice 

Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.