Parkeringsafgifter

Har du fået en parkeringsafgift fra Helsingør Kommune, så læs om hvordan du skal forholde dig.

Du kan betale via netbank eller ved en bankoverførelse. Husk ved bankoverførsel at notere bilens registreringsnummer og afgiftens løbenummer på betalingen.

Beløbet skal være indbetalt inden 10 dage.

Betaler du ikke din parkeringsafgift til tiden, så får du i første omgang en rykker uden gebyrer. Hvis du fortsat ikke betaler din parkeringsafgift, får du en rykker med et ekspeditionsgebyr på 250 kr. Betales der forsat ikke, sender vi din sag til tvangsinddrivelse via Gældsstyrelsen, som kan foretage udlæg/indeholdelse i din løn m.v.

Når der foretages udlæg, medfører det et ekspeditionsgebyr og en retsafgift pr. tilsigelse, hvis du selv møder op hos Gældstyrelsen. Hvis Gældstyrelsen skal foretage opkrævningen hos dig, koster det yderligere. Lønindholdelse udløser også ekspeditionsgebyr.

Husk altid at påføre registreringsnummeret eller løbenummeret ved betaling.

Parkeringsafgifter kan ikke nedsættes.

Der kan i visse tilfælde laves afdragsordning, maksimalt fem afdrag. Kontakt Parkeringsservice, hvis dette ønskes.

Jeg vil klage over min parkeringsafgift

Complaint about the parking fee - only for foreign nationals

Hvis du mener, at din parkeringsafgift ikke er korrekt, så kan du klage. Din opkrævning bliver sat i bero, indtil din klage er afgjort.

Din klage er først modtaget, når du har fået en kvittering i din e-boks.

Vi afgør alle klager over parkeringsafgifter i forhold til om reglerne og Færdselsloven er overtrådt.

Får du ikke medhold af Parkeringsservice, og betaler du ikke betale afgiften, giver vi din sag videre til Gældstyrelsen.

Er du fortsat uenig i afgørelsen, kan du kontakte Parkeringsservice for at få prøvet sagen i fogedretten. Det kræver dog, at afgiften ikke er betalt.

Omkostninger forbundet med fogedsagsbehandlingen skal du selv betale, medmindre du får fuldt ud medhold i fogedretten.

Helsingør Kommunes afgørelse om pålagt afgift, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens § 19, jf. færdselsloven, § 121, stk. 2.

Parkeringsservice

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: Send mail til Parkeringsservice 

Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.