Rammeaftale

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har i fællesskab ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde.

En gang årligt indgår kommunerne og regionen indbyrdes en rammeaftale, som indeholder en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftalen bruges til at holde styr på udviklingen takster samt forholdet mellem behov og pladser på de sociale tilbud. Rammeaftalen sikrer desuden, at der kan være specialiserede tilbud, som borgere fra forskellige kommuner kan bruge.

Læs mere om rammeaftalerne

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør 

Generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf.: 25 31 33 93.

Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post