Akutbolig

Har du brug for hjælp til en akut bolig, kan Boligkontoret i Helsingør Kommune i ganske særlige tilfælde hjælpe dig.

Borgerne i Helsingør Kommune har selv ansvaret for at finde en bolig. Helsingør Kommune har ikke normale lejligheder, der kan lejes ud til borgerne og henviser derfor til boligselskaberne eller private udlejere.

Al kontakt til Boligkontoret skal ske via telefon 25 31 38 82 eller 25 31 38 63.

Helsingør Kommune kan hjælpe dig med en bolig, hvis du står i en helt særlig livssituation.

Helsingør Kommune får hver uge flere henvendelser fra borgere, der ønsker hjælp til at finde et sted at bo. Det kan være på grund af en skilsmisse eller en tvangsauktion. Det er svære situationer for den enkelte, men det handler også om privatlivet, og det private liv er den enkelte borgers ansvar.

Hvad er en særlig livssituation?

Der kan være helt særlige livssituationer, hvor Helsingør Kommune kan hjælpe, men de særlige livssituationer er ikke en skilsmisse, en tvangsauktion eller som udgangspunkt et mistet arbejde. De helt særlige situationer kan for eksempel være en tidligere misbruger, der grundet behandlingsophold har mistet sin bolig, og efter endt behandling har brug for hjælp til en bolig. Det kan også være eksempelvis en flygtning, som er blevet henvist til Helsingør Kommune.

Læs om boligselskaber

Kommunerne kan indgå aftaler med boligselskaberne jf. Almenboliglovens § 59. Helsingør Kommune har lavet sådan en aftale, og det betyder, at Helsingør Kommune får tilbudt hver fjerde ledige bolig fra boligselskaberne, som kommunen har anvisningsret til. Det er ca. 150-200 boliger om året.

Det kræver en helt særlig situation, at Helsingør Kommune udnytter anvisningsretten til boligerne. Se mere i afsnittet ”Hvilke kriterier skal borgeren opfylde”

Boligerne

Boligerne er alt lige fra den meget billige lejlighed til ca. 3.500 i husleje om måneden til den dyre ældrebolig til ca. 17.000 kr. i månedlig leje. De billige boliger findes der ikke så mange af i Helsingør, og Helsingør Kommune får oftest tilbudt boliger på 2-3 værelser, der svinger mellem 7.000-9.000 kr. i husleje.

Hvordan kommer man på en venteliste?

Du kan ikke selv bede om at blive skrevet op til en kommunal bolig. Det vil altid være din sagsbehandler/rådgiver/jobkonsulent mv., der vurderer, om du kan indstilles.

Hvis Boligkontoret i Center for Særlig Social Indsats vurderer, at du skal have hjælp til bolig, så skrives du på ventelisten, hvor du vil stå, indtil der kommer et tilbud fra boligselskaberne, hvor din økonomi og behov matcher. 

Læs om boligselskaber

Hvilke kriterier skal borgeren opfylde?

Sagsbehandleren kan skrive dig op til en bolig, hvis du opfylder bestemte kriterier. Det kan fx være, hvis man du skal videre efter ophold på fx misbrugsbehandling eller lignende. Her kan du have mistet din tidligere bolig. I sådanne tilfælde vil sagsbehandleren kunne skrive dig op. Andre eksempler er børn eller forældre med særlige behov pga. handicap, og som har brug for en bolig med en særlig indretning eller fx har behov for en stuelejlighed.

Flygtninge

Flygtninge er også omfattet af kriterierne for tildeling af bolig, hvis de er omfattet af Integrationsloven. Kommunerne er forpligtede til at sørge for boliger til flygtninge. 

Det sker, hvis du står uden tag over hovedet efter en begivenhed, der kommer pludseligt og ikke kan forudses. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der har været brand i boligen.

Helsingør Kommune kan i de helt ekstraordinære situationer midlertidigt hjælpe dig med tag over hovedet i perioder op til maksimalt seks måneder. I løbet af den tid skal du selv finde en permanent løsning.

Den midlertidige løsning vil som oftest være et umøbleret enkeltværelse, hvor der deles bad, toilet og køkken med op til syv andre beboere.

Skilsmisser og tvangsauktioner hører ikke til under begivenheder, der kommer pludseligt og ikke kan forudses.

Læs om boligselskaber

Helsingør Kommune opfordrer borgere uden bolig til at følge med i boligannoncerne i lokalpressen, tilmelde sig en af boligportalerne på nettet eller melde sig ind i boligselskaberne, som også findes på nettet.

Vidste du, at man kan være skrevet op i boligselskaberne som passivt medlem? For et mindre beløb årligt, optjener du anciennitet, der betyder, at du hurtigere vil få tilbudt en bolig den dag, hvor du (måske) har brug for det.

Læs om boligselskaberne i Helsingør Kommune

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os