Lejebolig

Boligstøtte

Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Læs mere

Lån til boligindskud

Søg om boligindskudslån hvis du flytter i alment boligbyggeri eller ældrebolig.

Læs mere

Bliv godkendt til en almen bolig

Er du blevet tilbudt bolig via et alment boligselskab? I nogle tilfælde skal Helsingør Kommune vurdere din økonomi.

Læs mere

Huslejenævn

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager om visse tvister. Det kan være uenigheder mellem lejere og udlejere i det private boligbyggeri.

Læs mere

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelser i sager om visse tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Læs mere