Sygepleje

Du kan få hjælp til sygepleje uanset alder efter henvisning fra læge eller hospital. Tilbuddene tager udgangspunkt i funktionsevne og individuelle behov.

Hvor udføres sygeplejen?

Som udgangspunkt bliver du henvist til sygeplejeklinikken. Sygeplejeklinikken ligger på Helsingør Rehabilitering– og Træningscenter, Birkedalsvej 35A, 3000 Helsingør.

Hvis det ikke er muligt for dig at møde op i klinikken, vil du kunne modtage behandlingen i din bolig.

Sygepleje består fx af:

  • Hjælp til medicindosering.
  • Hjælp til sårpleje og vandladningsproblemer.
  • Observationer og undersøgelser fx blodsukkertagning.
  • Vejledning og undervisning fx om kost og medicin i forbindelse med sukkersyge.

Du kan få sygepleje fra dag til dag.

Læs mere om sygepleje i Helsingør Kommunes kvalitetsstandard "Sundhed og Omsorg i hverdagen".

Sundhed og Omsorg i hverdagen

Der træffes ikke afgørelser med klagevejledning ved indsatser indenfor sundhedsloven, som sygeplejen leveres efter, da indsatserne leveres efter lægehenvisning.

Ønsker du at klage over måden, indsatsen er leveret på og sagen bragt til Sundhedsvæsenets patientklagenævn, skal det ske indenfor to år efter modtagelse af de indsatser, du klager over. 

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00