Aflastning uden for hjemmet

Passer du en borger med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan være alene? Har du brug for et pusterum eller skal du på ferie?

Aflastning tager udgangspunkt i en faglig vurdering af din pårørendes funktionsevne og individuelle behov for pleje og tilsyn, samt dit engagement i pasningen af din pårørende.

Aflastning kan gives i forbindelse med længerevarende fravær ved ferie og evt. indlæggelse, når det vurderes, at hjemmehjælp i eget hjem ikke er tilstrækkeligt.

Aflastning består af midlertidigt ophold på plejehjem max. tre uger pr. kalenderår.

Du kan få hjælp i form af aflastning, hvis:

  • Du passer en pårørende med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som medfører at personen ikke kan være alene.
  • Du bor sammen med den pårørende, som du passer.
  • Hjemmehjælp i eget hjem er ikke tilstrækkeligt.
  • Aflastning efter varsel.
  • Aflastning kan så vidt muligt ydes efter varsel tre måneder før ydelsen skal gives og efter, at visitationen er gennemført.

Aflastning ydes i henhold til Lov om Social Service § 84.

Læs kvalitetsstandarden for dag- og døgntilbud

Kontakt

Henvendelse skal ske direkte til Hornbækhave i Hornbæk, hvor aflastningsboliger findes.

Læs mere om Hornbækhave

Takster og priser

Der betales for ydelserne, hvis modtageren og dennes eventuelle ægtefælles indkomst overstiger et vist niveau. Der opkræves ikke betaling for husleje ved aflastningsophold. Der skal betales for kost og husholdningsartikler på aflastningsophold. Pengene opkræves via girokort eller pension.

Prisen er 166 kr. pr. døgn.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00