Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere, der er fyldt 75 år.

Tilmeld dig temamøde 'Bevar dig vel i seniorårene' 

Du kan læse mere om forebyggende hjemmebesøg i Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard ”Lev godt og Længe”

Borgere, der er fyldt 80 år og som ikke har personlig pleje og praktisk hjælp, bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg og igen når man fylder 82 år og fortsat ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp.

Borgere, der er fyldt 75 år og som ikke har personlig pleje og praktisk hjælp, bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Man tilbydes et forebyggende hjemmebesøg igen, når man fylder 80 år og 82 år, og fortsat ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Dette foregår som kollektive arrangementer.

Det år man fylder 86 år og fremefter tilbydes man årligt et individuelt forebyggende hjemmebesøg, såfremt man fortsat ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp.

Borgere mellem 65 og 81 år, og som er i en særlig vanskelig situation, kan tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov. For eksempel på grund af:

  • Ensomhed.
  • Tab af partner eller ægtefælle.
  • Begrænset netværk.

Helsingør Kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i dit hverdagsliv, trivsel og sundhed, med særlig fokus på faktorer, som kan have betydning for helbredet og livskvaliteten.

Der gives rådgivning og vejledning om aktivitets- trænings- og støtte muligheder.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at:

  • At støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst muligt.
  • At motivere borgeren til at udnytte sine egne ressourcer og handlekompetencer.
  • At bevare funktionsniveauet længst muligt.
  • At fremme sundhed og skabe rammer for et aktivt ældreliv.

Lovgrundlag: Serviceloven § 79a.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00