Kørsel til læge og speciallæge

Få hjælp til kørsel til hospitaler, sundhedshus eller til din læge. Du kan også få kørsel til afprøvning af hjælpemidler eller til genoptræning.

Skal du til behandling eller indlæggelse på hospitalet, skal du kontakte afdelingen på hospitalet. Kommunen bevilger ikke transport til hospitalerne og Sundhedshuset.

Du er berettiget til kørsel til læge og nærmeste speciallæge, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du skal være omfattet af sygesikringsgruppe 1.
  • Du skal modtage social pension.
  • Du skal være forhindret i at tage offentlige transportmidler på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontakt Borgerservice på telefon 49 28 31 01.

Hvis du er forhindret i at tage offentlige transportmidler på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du være berettiget til kørsel til fx bandagist.

Kontakt Borgerservice på telefon 49 28 31 01.

Har du behov for kørsel til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, skal du ringe dertil. Kontakt Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter på telefon 49 28 13 88.

Helsingør Kommune tilbyder samkørsel til fritidsformål. Movia Flextrafik er kørsel til bevægelseshæmmede borgere, der ikke kan benytte de traditionelle kollektive trafiktilbud. Det er en betingelse, at du er kørestolsbruger eller har et ganghjælpemiddel. Dette gælder også blinde eller svagtseende, som opfylder de officielle kriterier for blindhed.

Kontakt Forebyggelse og Visitation på telefon 49 28 39 39.

Du finder flere oplysninger om flextrafik samt ansøgningsskema på Movia hjemmeside.

 

Movias hjemmeside

 

 

 

Ordningen gælder Flextur er et tilbud alle borgere i kommunen kan benytte, uanset om man har et handicap eller ej. Man skal selv kunne gå ud til kantstenen. Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse. Ordningen gælder kørsel til bl.a. private formål, til læge mv.

Læs om Flextur hos Movia

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 21 15

Borgere: Send Digital Post til Borgerservice
Virksomheder: Send Digital Post til Borgerservice