Læring som følge af utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en sundhedsfaglig handling, der ikke går som forventet, og skader patienten. Det er vigtigt, at hændelser bliver indrapporteret.

En central del af patientsikkerhedsarbejdet er læring af utilsigtede hændelser, der, uanset den store indsats for patientsikkerheden, ikke kan undgås.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en sundhedsfaglig handling, der ikke går som forventet, og som skader patienten eller kunne have skadet patienten, hvis den ikke blev opdaget og/eller afværget.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade dig. Utilsigtede hændelser kan fx opstå hvis:

  • Der er mangler i sikkerhedssystemer.
  • Der er problemer med teknisk udstyr og apparatur.
  • Der er uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet.
  • Der er misforståelser eller tab af information.

Hvorfor skal jeg rapportere en utilsigtet hændelse?

Det er vigtigt, at utilsigtede hændelser bliver indrapporteret, så vi kan lære af dem.

Helsingør Kommune ønsker at være en patientsikker kommune, hvor utilsigtede hændelser eller nær ved hændelser, danner grundlag for læring, kvalitetssikring og forbedring af arbejdsgange.

Læs mere om læring af utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser

Hvis du har været ude fra en utilsigtet hændelse i Sundhedsvæsenet, så skal du rapportere det til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Rapportér en utilsigtet hændelse

Spørgsmål om erstatning

Vær opmærksom på, at hvis du har rapporteret en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, så er det ikke samme som, at du har søgt erstatning eller indgivet en formel klage over sundhedsvæsenet.

Du kan indgive formel klage over sundhedsfaglig behandling og brud på patientrettigheder.

Center for Sundhed og Omsorg

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Send Digital Post
Virksomheder: Send Digital Post