Lån til stigning i grundskyld (Indefrysningsordningen)

Den midlertidige indefrysningsordning er ændret til en frivillig ordning, så du kan fra- og tilvælge indefrysning.

Hvis du vælger at framelde ordningen, skal du betale det indefrosne beløb.

Frameld ordningen med indefrysning af grundskyld

Den midlertidige indefrysning af grundskyld er et lån uden rente og gebyrer.

Det beløb, der bliver indefrosset, bliver tilskrevet et lån, som fordeles på alle ejere af ejendommen. Hvert år modtager alle ejere en årsopgørelse, som viser det indefrosne beløb. Beløbet der bliver indefrosset svarer til den årlige stigning i grundskyld.

Det midlertidige indefrysningslån er rente- og gebyrfri. Når ordningen bliver permanent fra 2024, vil dette ikke længere være tilfældet.

På din ejendomsskattebillet kan du se, hvor stort det indefrosne beløb er for det pågældende år. På årsopgørelsen over indefrosset grundskyld, kan du se det samlede beløb for de forrige år.

Hvis du sælger din ejendom, skal du betale lånet på den indefrosne grundskyld. Opkrævningen sendes automatisk fra Helsingør Kommune. 

  • Ved flere ejere, får hver ejer en opkrævning, de skal betale.
  • Ved handel mellem ægtefæller overdrages lånet og skal ikke betales. 

Hver enkelt ejer vil hvert år modtage en årsopgørelse over sin del af lånet. Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes ved ejerskifte.

Er du ny ejer af en ejendom?

Ny ejer af en ejendom vil først få indefrosset grundskyld året efter overtagelsen af ejendommen.

Hvis du framelder dig indefrysningsordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere/ægtefælle selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset.

Så længe at indefrysningsordningen er midlertidig, er den rente- og gebyrfri. Det indefrosne beløb skal altid betales, når du sælger din bolig.

Med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne” i 2017 blev der fra 2018 indført en indefrysningsordning. Det betyder, at har du en stigning i din grundskyld, har du siden 2018 automatisk fået indefrosset stigningen.

Indefrysningsordningen gælder for alle boligejere, som betaler ejendomsværdiskat. 

Siden 1. maj 2021 har du kunnet fravælge ordningen. Når du fravælger ordningen, skal du betale det beløb, du har fået indefrosset frem til nu.

Du får ikke indefrosset din grundskyld hvis:

  • Stigningen i din grundskyld ikke udgør mere end 200 kr. pr. ejer.
  • Du ikke betaler ejendomsværdiskat.
  • Er ny ejer af en ejendom, da du først får indefrosset grundskyld året efter overtagelsen af ejendommen.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk