Skolestart og valg af skole

Dit barn skal starte i skole i august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.

Alle børn, der fylder 6 år i 2024, er undervisningspligtige fra august 2024. 

Meld dit barn til skolestart - tilmeldingen åbner den 13. november 2023

 • Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte dit barns distriktsskole.

 • Du skal også tage stilling til, om dit barn skal gå i skolens SFO. Du skal selv indmelde dit barn i SFO på digital pladsanvisning - Link til Digital Pladsanvisning

Luk alle
Åben alle

2023

Distriktsskolerne holder informationsmøder i uge 45, 46 og 47:

 • Espergærde Skole: Onsdag den 8. november kl. 17.30-19.00.
 • Mørdrupskolen: Mandag den 6. november kl. 17.30-19.00.
 • Grydemoseskolen: Tirsdag den 7. november kl. 17.30-19.00.
 • Helsingør Skole: Onsdag den 22. november kl. 17.00-18.30 på Skolen ved Gurrevej i ”Hallen”.
 • Hellebækskolen: Onsdag den 29. november kl.17.00-18.30 på Afd. Apperup i kantinen.
 • Skolerne i Snekkersten: Torsdag den 23. november kl. 17.00-19.00 i kantinen på Borupgårdskolen.
 • Tikøb Skole: Tirsdag den 21. november kl. 17.00-18.00 i kantinen i hovedbygningen.
 • Hornbæk Skole: Onsdag den 22. november kl. 19.00-20.30 i Kantinen.

Kommer der ændringer til informationsmøderne, bliver det annonceret på den enkelte skoles hjemmeside.

 

Er du i tvivl om, hvilket skoledistriktet jeres børn hører til, så kan du slå det op.

 • Klik på kortet.
 • Skrive jeres adresse i søgefeltet.
 • Bemærk den farve jeres adresse får.
 • Find samme farve til højre. Ved den farve står jeres skoledistrikt.

Find skoledistrikt

Hvis dit barn fylder 5 år inden 1. oktober, kan du søge om skolestart i 0. klasse i samme kalenderår. Skolen forventer, at dit barn er i stand til at følge undervisningen i 0. klasse med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

Ønsker du at udskyde dit barns skolestart, skal du kontakte dit barns distriktsskole i forhold til, hvordan du skal forholde dig.

Er I flyttet til Helsingør Kommune og skal have jeres barn/børn indmeldt i en af folkeskolerne i Helsingør Kommune, skal du kontakte distriktsskolen. Se oversigt over distriktsskolerne

Ja, men du skal søge om det.

Alle familier har mulighed for frit at vælge skole. Hvis du ønsker at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, skal du kontakte den pågældende skole. Det gælder både for anden folkeskole, friskoler og andre private skoler.

Skolen kan afvise at optage dit barn, hvis der ikke er plads på klassetrinnet.

Hvis dit barn optages på den anden skole, og du efterfølgende ønsker dit barn tilbage til distriktsskolen, så kan det kun lade sig gøre, hvis der er plads på barnets distriktsskole.

Hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser på en skole, gælder:

 • Helsingør Kommunes borgere optages først.
 • Søskende til elever på skolen har fortrinsret.
 • Afstand til skolen. Børn, der bor tættest på skolen, optages før børn, der bor længere væk.
 • Lodtrækning om pladsen i det tilfælde hvor børn samme forudsætninger.

For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 11/12 eller tidligere, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 25 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 12/13 og derefter, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 21 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

Særligt om 10. klasseskolen

Bor du i en anden kommune, og skal dit barn gå på 10. klasseskolen, har det først ret til at vælge linje i slutningen af maj måned.

Særligt om transportudgifter

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale transportudgifter mellem skole og hjem, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen. Det gælder også eventuelle transportudgifter til og fra pasningsordninger.

 

I Danmark har vi undervisningspligt - ikke skolepligt. Det betyder, at du kan vælge om dit barn skal gå i folkeskole, i en anmeldt friskole eller få hjemmeundervisning. 0. klasse er en obligatorisk del af grundskolen.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt