Skolestart og valg af skole

Dit barn skal starte i skole i august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.

Alle børn, der fylder 6 år i 2023, er undervisningspligtige fra august 2023. Der er lukket for skoleindskrivning til 2023.

Luk alle
Åben alle

Distriktsskolerne holder informationsmøder i uge 45, 46 og 47:

Espergærde Skolerne

Mandag den 7. november 2022 kl. 17.30-19.00 på Mørdrupskolen.
Tirsdag den 8. november 2022 kl. 17.30-19.00 på Grydemoseskolen.
Onsdag den 9. november 2022 kl. 17.30-19.00 på Espergærdeskolen.

Helsingør Skole

Onsdag den 16. november 2022 kl. 17.00-18.30 på Skolen ved Gurrevej i ”Hallen”.

Hellebækskolen

Torsdag den 17. november 2022 kl. 17.00-18.30 i kantinen på afd. Apperup.

Skolerne i Snekkersten

Tirsdag den 22. november 2022 kl. 17.00-18.30 i teatersalen på Borupgårdskolen.

Tikøb Skole

Torsdag den 24. november 2022 kl. 16.30-17.30 i skolens kantine.

Hornbæk Skole

Onsdag den 9. november 2022 kl. 19.00-20.30 i Hjerterummet i skolens SFO (C-fløjen).

Kommer der ændringer til informationsmøderne, bliver det annonceret på den enkelte skoles hjemmeside.

 

Er du i tvivl om, hvilket skoledistriktet jeres børn hører til, så kan du slå det op.

  • Klik på kortet.
  • Skrive jeres adresse i søgefeltet.
  • Bemærk den farve jeres adresse får.
  • Find samme farve til højre. Ved den farve står jeres skoledistrikt.

Find skoledistrikt

Hvis dit barn fylder 5 år inden 1. oktober, kan du søge om skolestart i 0. klasse i samme kalenderår. Skolen forventer, at dit barn er i stand til at følge undervisningen i 0. klasse med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

Ønske du at udskyde dit barns skolestart, skal du kontakte dit barns distriktsskole i forhold til, hvordan du skal forholde dig.

Er I flyttet til Helsingør Kommune og skal have jeres barn/børn indmeldt i en af folkeskolerne i Helsingør Kommune, skal du kontakte distriktsskolen. Se oversigt over distriktsskolerne

Ja, men du skal søge om det. Skolen kan afvise at optage dit barn, hvis der ikke er plads på klassetrinnet.

Hvis du får dit barn ind på en anden skole og efterfølgende fortryder og ønsker dit barn tilbage til distriktsskolen, så kan det kun lade sig gøre, hvis der er plads på barnets distriktsskole.

Hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser på en skole, gælder disse prioriterede retningslinjer:

  • Helsingør Kommunes borgere optages først.
  • Søskende til elever på skolen har fortrinsret.
  • Afstand til skolen. Børn, der bor tættest på skolen, optages før børn, der bor længere væk.
  • Lodtrækning om pladsen i det tilfælde hvor børn samme forudsætninger.

For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 11/12 eller tidligere, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 25 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 12/13 og derefter, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 21 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

Særligt om 10. klasseskolen

Bor du i en anden kommune og skal dit barn gå på 10. klasseskolen, har det først ret til at vælge linje i slutningen af maj måned.

Særligt om transportudgifter

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale transportudgifter mellem skole og hjem, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen. Det gælder også eventuelle transportudgifter til og fra pasningsordninger.

I Danmark har vi undervisningspligt - ikke skolepligt. Det betyder, at du kan vælge om dit barn skal gå i folkeskole, i en anmeldt friskole eller få hjemmeundervisning. 0. klasse er en obligatorisk del af grundskolen.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt