SFO - Skolefritidsordning

Du kan bruge SFO, hvis dit barn er indskrevet i en kommunal skole, eller hvis dit barns privatskole ikke har et fritidstilbud.

Indmeld dit barn til SFO i Digital Pladsanvisning - Brug MitID

Meld dit barn til SFO start 1. maj 

Log på Digital Pladsanvisning. Vælg fanebladet med dit barns navn. Vælg "Indmeld i SFO". Startdato er sat til 1. maj. Jeres barn er sikret plads i den SFO, der er tilknyttet den skole, barnet skal starte på. Er barnet indmeldt i en institution i Helsingør Kommune vil barnet automatisk blive udmeldt pr. 30. april. 

Du melder dit barn ud af SFO i Digital Pladsanvisning.

Meld barn ud af SFO

Der er i Helsingør Kommunes daginstitutioner, SFO og klub en opsigelsesperiode på en måned, regnet fra den dag, udmeldelsen er registreret i Digital Pladsanvisning.

Når dit barn går i skole er det muligt at benytte SFO som pasning om morgenen og efter skoletid. Dit barn kan blive indmeldt i den SFO, der er tilknyttet skolen dit barn går på.

Når du digitalt indskriver dit barn i skole, vil du blive bedt om at tage stilling til, om du ønsker at benytte SFO. 

Hvis du har indmeldt i SFO, vil dit barn blive udmeldt af sin daginstitution, dagen inden start i SFO.

Har du fravalgt SFO, eller er du tilflytter, kan dit barn blive indmeldt i SFO ved, at du opskriver dit barn på Digital Pladsanvisning. 

Der er i Helsingør Kommunes daginstitutioner, SFO og klub en opsigelsesperiode på en måned fra den dag, udmeldelsen er registreret i Digital Pladsanvisning.

SFO koster 1.985 kroner pr. måned i 2023 og 2.085 kroner pr. måned i 2024.

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. Priserne gælder kun, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Regler for søskende tilskud

Reglen for søskendetilskud er, at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud. Herefter er der 50% rabat på efterfølgende pladser.

Regler for søskendetilskud gælder ikke for klub.

Læs om økonomisk, behandlingsmæssigt og socialpædagogisk fripladstilskud

I Digital Pladsanvisning kan du:

  • Skrive dit barn op til SFO.
  • Acceptere fremsendt tilbud om plads i SFO.
  • Udmelde dit barn fra SFO (1 måneds opsigelse).
  • Søge om økonomisk fripladstilskud, eller stoppe økonomisk friplads tilskud.
  • Se post i postkassen og meget mere.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28