SFO - Skolefritidsordning

Du kan bruge SFO, hvis dit barn er indskrevet i en kommunal skole, eller hvis dit barns privatskole ikke har et fritidstilbud.

Indmeld dit barn til SFO i Digital Pladsanvisning - Brug MitID

Meld dit barn til SFO start 1. maj 

Log på Digital Pladsanvisning. Vælg fanebladet med dit barns navn. Vælg "Indmeld i SFO". Startdato er sat til 1. maj. Jeres barn er sikret plads i den SFO, der er tilknyttet den skole, barnet skal starte på. Er barnet indmeldt i en institution i Helsingør Kommune vil barnet automatisk blive udmeldt pr. 30. april. 

Du melder dit barn ud af SFO i Digital Pladsanvisning.

Meld barn ud af SFO

Der er i Helsingør Kommunes daginstitutioner, SFO og klub en opsigelsesperiode på en måned, regnet fra den dag, udmeldelsen er registreret i Digital Pladsanvisning.

Når dit barn går i skole er det muligt at benytte SFO som pasning om morgenen og efter skoletid. Dit barn kan blive indmeldt i den SFO, der er tilknyttet skolen dit barn går på.

Når du digitalt indskriver dit barn i skole, vil du blive bedt om at tage stilling til, om du ønsker at benytte SFO. 

Hvis du har indmeldt i SFO, vil dit barn blive udmeldt af sin daginstitution, dagen inden start i SFO.

Har du fravalgt SFO, eller er du tilflytter, kan dit barn blive indmeldt i SFO ved, at du opskriver dit barn på Digital Pladsanvisning. 

Der er i Helsingør Kommunes daginstitutioner, SFO og klub en opsigelsesperiode på en måned fra den dag, udmeldelsen er registreret i Digital Pladsanvisning.

SFO koster 2.085 kroner pr. måned. Fra 1. juni 2024 er taksten 2.135 kr. pr. måned..

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. Priserne gælder kun, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Regler for søskende tilskud

Reglen for søskendetilskud er, at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud. Herefter er der 50% rabat på efterfølgende pladser.

Regler for søskendetilskud gælder ikke for klub.

Læs om økonomisk, behandlingsmæssigt og socialpædagogisk fripladstilskud

I Digital Pladsanvisning kan du:

  • Skrive dit barn op til SFO.
  • Acceptere fremsendt tilbud om plads i SFO.
  • Udmelde dit barn fra SFO (1 måneds opsigelse).
  • Søge om økonomisk fripladstilskud, eller stoppe økonomisk friplads tilskud.
  • Se post i postkassen og meget mere.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Skole- og Fritidspolitik

Politikken gælder for Helsingør Kommunes folkeskoler, SFO og klubber. Politikken sætter retning for den faglige udvikling af området med det formål, at alle børn og unge lærer, trives og dannes og får de bedste forudsætninger for at blive livsduelige og tro på egne muligheder. 

Politikken tydeliggør områdets børnesyn og understreger troen på, at alle børn og unge vil, kan og tør yde deres bedste, når de får mulighed for det.

Læs Skole- og Fritidspolitikken