Klub for børn og unge

Når dit barn går i tredje klasse, kan barnet starte i klub i maj måned.

Ønsker du at dit barn skal gå i klub, skal du melde dit barn ind via Digital Pladsanvisning. I Helsingør Kommune er der frit klubvalg.

Digital Pladsanvisning - få en klubplads

Du har som forældre mulighed for – sammen med dit barn – frit at vælge mellem de klubtilbud, der er i Helsingør Kommune. Fra 1. august 2023 reguleres klubberne efter Folkeskoleloven (som SFO2).

Hvis dit barn bliver 15 år inden den 30. april, bliver dit barn meldt ud af klubben den 30. april samme år.
Hvis dit barn bliver 15 år efter den 30. april, kan dit barn fortsætte i klub til den 30. april året efter.

Du melder dit barn ud af Klub i Digital Pladsanvisning.

Meld mit barn ud af klub

Der er i Helsingør Kommunes daginstitutioner, SFO og klub en opsigelsesperiode på en måned, regnet fra den dag, udmeldelsen er registreret i Digital Pladsanvisning.

Hvis dit barn er indmeldt i en privat skole, kan dit barn benytte klubtilbuddet. Hvis dit barn bliver 15 år inden den 30. april, bliver dit barn meldt ud af klubben den 30. april samme år. Hvis dit barn bliver 15 år efter den 30. april, kan dit barn fortsætte i klub til den 30. april året efter.

Meld dit barn til klub

Når dit barn går i tredje klasse, kan barnet begynde i klub i maj. Du skal opskrive barnet på Digital Pladsanvisning. Går barnet i en kommunal SFO i Helsingør Kommune vil barnet, hvis I har skrevet barnet op til klub blive udmeldt af SFO dagen inden, barnet begynder i klub. Det er derfor ikke nødvendig at udmelde barnet fra SFO. Ønsker du ikke, at dit barn skal benytte klub, vil dit barn blive udmeldt af SFO på den dato, kammeraterne starter i klub. Har du tidligere fravalgt klub, eller er du tilflytter, kan du melde dit barn ind i klub via Digital Pladsanvisning. Hvis du er tilflytter, skal du huske at pladsen i tidligere kommune skal være opsagt. 

En plads i klub (SFO2) koster 670 kroner pr. måned. Pris fra 1. januar 2024: 760 kroner pr. måned.

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Priserne gælder for dig, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Regler for søskendetilskud

Reglen for søskendetilskud er, at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud. Herefter er der 50% rabat på efterfølgende pladser.

Regler for søskendetilskud gælder ikke for klub.

Læs om økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud

I Digital Pladsanvisning kan du:

  • Skrive dit barn op til klub.
  • Acceptere fremsendt tilbud om plads i klub.
  • Udmelde dit barn fra klub (1 måneds opsigelse).
  • Søge om økonomisk fripladstilskud eller stoppe økonomisk fripladstilskud.
  • Se post i postkassen og meget mere.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Skole- og Fritidspolitik

Politikken gælder for Helsingør Kommunes folkeskoler, SFO og klubber. Politikken sætter retning for den faglige udvikling af området med det formål, at alle børn og unge lærer, trives og dannes og får de bedste forudsætninger for at blive livsduelige og tro på egne muligheder. 

Politikken tydeliggør områdets børnesyn og understreger troen på, at alle børn og unge vil, kan og tør yde deres bedste, når de får mulighed for det.

Læs Skole- og Fritidspolitikken