Tilbud om vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering er et tilbud, der skal bringe dig på arbejdsmarkedet eller i uddannelse hurtigst muligt.

Formål 

Formålet med vejledning og opkvalificering er, at du udvikler eller får afdækket dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så du kommer tilbage på arbejdsmarkedet eller begynder en uddannelse.

Vejledning og opkvalificering kan bestå af korte vejlednings- og afklaringsforløb, kurser, særligt tilrettelagte projekter fx undervisning i dansk eller ordinære uddannelsesforløb.

Det er din konsulent i Jobcenteret, der vurderer, om tilbud i form af vejledning og opkvalificering kan være relevant for dig.

Udgifter til transport

Læs om tilskud til transportudgifter

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40