Få hjælp til at fastholde dit job

Jobcenteret kan hjælpe, hvis du ikke kan passe dit job og har risiko for at miste det pga. sygdom, eller du får fravær pga. behandling eller indlæggelse.

Kronisk lidelse

Har du en kronisk lidelse, kan du få en § 56-aftale. En § 56-aftale giver din arbejdsgiver ret til at få sygedagpengerefusion fra din 1. fraværsdag, hvis dit fravær skyldes din kroniske lidelse.

Det er en betingelse:

  • At din kroniske lidelse medfører, at du har en væsentlig øget risiko for fravær eller
  • At du vil få fravær på grund af indlæggelse eller behandling.

Din kroniske lidelse skal ved et lægefagligt skøn medføre mindst 10 fraværsdage på et år. Aftalen indgås for to år ad gangen.

Jobcenter Helsingør har en fastholdelseskonsulent. Fastholdelseskonsulenten kan give dig og din arbejdsgiver generel rådgivning om muligheden for at få støtte til at fastholde dig i dit arbejde.

Hvis du er omfattet af en overenskomst, findes muligvis sociale kapitler i din faglige overenskomst. De sociale kapitler giver din arbejdsgiver og dig mulighed for at aftale tilpasning af løn og arbejdsvilkår mv. Det kan på den måde være muligt at fastholde dig på arbejdspladsen med særlige skånehensyn.

Job på disse vilkår omtales ofte som aftalebaserede skånejob eller job på særlige vilkår. Der er dog tale om almindeligt arbejde uden tilskud fra Jobcenter Helsingør og i det hele taget uden offentlig involvering.

Vil du vide mere om, hvordan Jobcenter Helsingør kan hjælpe dig med at fastholde dit arbejde, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.

Læs om fleksjob

Læs om revalidering

Læs om handicaphjælp

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40