Integration

Danskuddannelse til nyindrejste udlændinge

Center for Job, Borgerservice og Teknologi tilbyder nyindrejste udlændinge danskuddannelse.

Læs mere

Integrationsprogram

Jobcenteret tilbyder flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram, som hjælper jer til at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Andre udlændinge

Center for Job, Borgerservice og Teknologi tilbyder nyindrejste indvandrere et introduktionsforløb.

Læs mere